Czy do CEEB trzeba zgłosić źródło ciepła w domku letniskowym?

Od 1 lipca 2021 roku funkcjonuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), do które deklaracje muszą składać wszyscy właściciele i zarządcy budynków w Polsce. Pojawiają się także pytania, czy do ewidencji trzeba zgłaszać źródła ogrzewania np. w domkach letniskowych lub postawionych na działkach. Wyjaśniamy.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Przypomnijmy, że 1 grudnia 2020 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która zakłada stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Baza umożliwi zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczące spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejsze niż 1 MW. CEEB uwzględnia informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów np. w naszych domach. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim naszych domów. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. W sumie zgromadzone informacje będą dotyczyły ok. 5 mln budynków. Warto także wiedzieć, że za budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Złożenie deklaracji jest obligatoryjne!

Wiele osób zastanawia się, czy złożenie deklaracji do CEEB jest obligatoryjne. Otóż tak – każdy właściciel i zarządca budynku, czyli np. domu, musi złożyć deklarację z informacją o źródle ciepła i spalania paliw. W przypadku mieszkania w bloku nie trzeba składać samodzielnie deklaracji, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Na wysłanie deklaracji każdy zobowiązany będzie miał czas do 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Jeśli budynki są jeszcze na etapie budowy, to po jej zakończeniu, termin ten wynosi tylko 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Papierowo lub internetowo

Warto wiedzieć, że deklaracje będzie można składać w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. GUNB zachęca wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
Deklarację można złożyć także w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Już ponad 5 mln deklaracji

Jak się okazuje, Polacy chętnie składają deklarację do CEEB. Według stanu na 21 czerwca 2022 roku - złożono ponad 5 mln deklaracji.

Domki letniskowe i działkowe - czy zgłaszać do CEEB?

Odpowiedź na te pytanie jest jasna. GUNB wyjaśnia, że CEEB będzie tworzyła rejestr wszystkich źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW – w związku z tym właściciela, który posiada w swojej altanie na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych piec grzewczy, w tym również tzw. kozę, będzie obowiązywało zgłoszenie źródła spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku.

Pojawiły się wątpliwości wśród właścicieli domów, którzy posiadają fotowoltaikę i pompy ciepła, czy trzeba do CEEB zgłaszać także mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dorota Cabańska w odpowiedzi na pytanie GLOBEnergia.pl poinformowała, że taką instalację też trzeba zgłosić do CEEB.

Źródło: CEEB

Zobacz również