Domowe magazyny energii umożliwiają wykorzystanie energii słońca 24 godziny na dobę i pozwalają na niezależność energetyczną. Z drugiej strony mogą przyczynić się do zwiększenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.

Podczas gdy domowe magazyny energii są użytecznym narzędziem do redukcji przepływów energii w systemach przesyłu, nasze badania wskazują na to, że mogą zwiększyć zużycie energii netto z powodu niewydolności magazynów energii – twierdzą naukowcy z UT Austin- Robert L. Fares i Michael E. Webber.

Wniosek ten został wysunięty na podstawie danych zbieranych co minutę z 99 domów w Teksasie, posiadających instalację PV i magazyn energii oraz w oparciu o specyfikację systemu magazynującego energię Tesli – Powerwall, a konkretnie takie parametry, jak moc wyjściowa, pojemność całkowita oraz tzw. wydajność „roundtrip”, która pokazuje, ile energii jest tracone podczas procesu magazynowania i pobierania energii z magazynu energii.

Naukowcy rozważyli scenariusz, w którym właściciele domów przekazują minimalną ilość energii do głównej sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z tym scenariuszem akumulatory zmniejszą całkowity pobór w czasie największego zapotrzebowania we wszystkich 99 domach z 379 kW do 349 kW lub o 8%, z prostego powodu braku konieczności pozyskania energii z sieci.

Mimo to odbiorcy w rzeczywistości nie zużywają mniej energii – de facto domy, wzięte pod uwagę w badaniach, zużyją o 340 kWh energii więcej w ciągu roku niż gdyby nie zastosować systemu magazynowania, zasadniczo z powodu strat wynikających z magazynowania i pobierania energii z akumulatorów.

Taki scenariusz przekłada się na emisję większej ilości gazów cieplarnianych, choć nie bezpośrednio, ponieważ magazynowanie energii zmienia sposób zużycia energii. Fares i Webber oszacowali, że wykorzystanie domowych magazynów energii wpływa na zwiększenie emisji CO2 o 160 kg na rok z jednego domu, jak również emisję innych gazów cieplarnianych.

Z tego wynika, że domowe magazyny energii mogą mieć przynajmniej jeden pozytywny wpływ na zużycie energii elektrycznej i związaną z tym emisję gazów cieplarnianych – mogą zachęcić więcej osób do stosowania instalacji słonecznych.

Opracowano na podstawie: Pacific Standard

Zdjęcie główne: Tesla