W przyszłym miesiącu rozpoczną się prace badawcze z wykorzystaniem drona powietrznego oraz dwóch przyziemnych wyposażonych w czujniki, które wpuszczone na obszar pokryty przez plantację sorgo mają zebrać wystarczającą ilość danych, do stworzenia modelu 3D plantacji.

 
Wszystko po to, by wreszcie była możliwość odpowiedzi na pytanie: które spośród rosnących roślin nie spełniają oczekiwań plantatora?
Sorgo jest rośliną mającą mniejsze wymagania wodne niż kukurydza- lider w dziedzinie roślin, z których pozyskuje się biopaliwo, co więcej jest w stanie przetrwać warunki suszy i upału, w których inne zboża obumierają. Niestety, nie są znane zbyt dobrze cechy wszystkich odmian sorgo- w tym właśnie pomóc ma projekt.
 
Zadaniem dronu powietrznego będzie skanowanie pola i dostarczanie m.in. mapy termowizyjnej, podczas gdy drony znajdując się przy gruncie będą przemieszczały się wśród roślin i umieszczały czujniki na ich łodygach oraz liściach. Skanowanie pola dronem odbywać się będzie przynajmniej raz na dwa tygodnie w czasie 20- minutowego lotu i ma dostarczyć jak najwięcej informacji o roślinach.
 
Jak wynika z dostępnych informacji, wzrost produkcji biopaliw wytwarzanych na bazie sorgo to nie tylko korzyść dla środowiska naturalnego, lecz także dla gospodarki. Emitują one mniej niż połowę przeciętnej ilości emitowanych gazów cieplarniach przez tradycyjne produkty naftowe. Z tego względu Departament Stanów Zjednoczonych ARPA-E zajmujący się badaniami w sektorze energetycznym planuje przeznaczyć 30 mln $ na tego typu badania, co znacznie przyspieszy proces gromadzenia informacji.
 
Zdaniem Edgara Spaldinga, specjalisty w zakresie fizjologii roślin na Uniwersytecie w Wisconsin- Madison niezwiązanym z projektem, jest to bardzo ważny krok w badaniach będący uzupełnieniem pracy naukowców. Naukowcy badają rośliny na poziomie genetycznym, lecz jaki wpływ obserwowane sekwencje genomowe mają na roślinę w czasie jej wzrostu? Badania przeprowadzane manualnie są bardzo drogie i czasochłonne, dlatego informacje zebrane za pomocą dronów mogą stanowić punkt zwrotny.
 
Badania te nie są jedyne. Zostało powołanych jeszcze pięć projektów finansowanych przez ARPA-E, które w ciągu najbliższych dwóch- czterech lat mają za zadanie stworzenie automatycznych systemów służących gromadzeniu informacji dotyczących budowy, wzrostu oraz selekcji roślin najbardziej nadających się do reprodukcji.
 
Źródła: technologyreview.com