Analiza aktualnej sytuacji posiadaczy instalacji PV

 
Koszt wyprodukowania energii elektrycznej to średnio 0,181 zł/kWh. Właśnie tyle wynosi koszt energii elektrycznej na rynku energii. Problem w tym, że przedsiębiorstwo energetyczne za energię z OZE, czyli m.in. z fotowoltaiki, płaci 80% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku rozliczeniowego.
 
Oznacza to, że producent energii z fotowoltaiki sprzedaje ją po ok. 0,15 zł/kWh. Konsument energii kupuje ją po cenie 0,62 zł/kWh. W tej kwocie zawiera się cena energii z opłatą przesyłową oraz podatkiem VAT. Nie uwzględniając więc żadnych dopłat, bardziej opłacalne jest korzystanie z energii którą się wyprodukuje.
 
Jeszcze lepiej byłoby, gdyby za magazyn energii służyła sieć elektroenergetyczna. Obowiązkowym wyposażeniem instalacji byłby wtedy licznik energii netto (ang. Net metering). Nadmiar produkowanej energii byłby odprowadzany do sieci, a pobierany z niej wtedy, kiedy byłoby na nią zapotrzebowanie. 
 
Czy w tym rozumieniu nasza inwestycja byłaby opłacalna? 
Owszem, wynika to przede wszystkim z wysokiej ceny energii. Jeżeli więc zamiast płacić 0,62 zł za każdą skonsumowaną kilowatogodzinę, korzystalibyśmy z tego, co wyprodukujemy, naszym zyskiem byłyby nasze oszczędności na rachunkach. Tym sposobem, odnosząc się do tego samego modelu inwestycji o mocy 3kW i tych samych założeń, zwrot nakładów finansowych wystąpiłby już w 7. roku jej eksploatacji, czyli dużo szybciej, niż w przypadku sprzedaży częściowego uzysku. 
 
Źródło: Poradnik inwestora PV – GLOBEnergia 1/2015