Czy energia z odnawialnych źródeł energii będzie droższa?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ze wszystkich stron dochodzą do nas informacje o bardzo prawdopodobnych podwyżkach cen energii elektrycznej. Będą one wynikać między innymi ze wzrostu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a więc do wzrostu kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Na horyzoncie jest również uwolnienie taryf energii elektrycznej, które może, choć nie musi spowodować wzrost cen energii elektrycznej.

Energia z OZE

Produkcja energii z odnawialnych źródeł jest tańsza, niż ze źródeł konwencjonalnych, ale w związku z tym, że źródła odnawialne są uzależnione od warunków pogodowych, energetyka konwencjonalna musi być cały czas w gotowości, żeby w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych, dostarczyć brakującą energię do sieci. Konieczność utrzymania konwencjonalnych mocy w rezerwie, jest głównym powodem wprowadzenia opłaty mocowej. To właśnie opłata mocowa była w ubiegłym roku czynnikiem, który podniósł rachunek za prąd. Gotowa do działania energetyka konwencjonalna nie sprzedaje energii, gdyż ta produkowana z OZE ma pierwszeństwo. Nie produkując - nie zarabia, nie ma więc funduszy na modernizację sieci i dostosowanie jej do wymagań XXI wieku. Opłata mocowa została więc wprowadzona po to, aby pokryć koszty utrzymania w dyspozycji mocy wytwórczych niezbędnych do stabilizacji sieci. Jak to się może przełożyć na ceny energii w przyszłości?

Magazyny energii jako sposób na obniżenie cen energii

Jedno z pytań skierowanych do Artura Michałowskiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu oraz pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia podczas konferencji CYBERSEC CEE Regions & Cities 2021 dotyczyło wzrostu cen energii z OZE. Czy energia z odnawialnych źródeł energii będzie droższa?

Energia z OZE może być droższa, chociaż niekoniecznie. Jeżeli znajdziemy sposób na magazynowanie zielonej energii, to ona będzie tańsza i to o wiele tańsza. Jeżeli będziemy mieli produkcję zielonej energii i będziemy musieli rezerwować tę zieloną energię innymi aktywami energetycznymi, to w tym przypadku może być ona droższa. (...) Jeżeli zbudujemy duże ilości paneli fotowoltaicznych, wiatraków, elektrowni wodnych, to może się okazać, że jeżeli będziemy mieli duży mix z OZE, to ta energia oczywiście nie musi zdrożeć. - odpowiedział Artur Michałowski

Prezes zwrócił uwagę, że konieczne jest to, żeby cały świat dążył do tego by produkować czystą energię, ale też ją magazynować.

Magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej, to przyszłość polskiej energetyki i całego świata, ponieważ produkując czystą energię z OZE musimy mieć takie aktywa, które będą nas zabezpieczały w godzinach, czy w dniach, gdzie ta produkcja będzie niemożliwa. - powiedział Artur Michałowski

Magazyny energii są więc sposobem na to, aby utrzymać ceny energii na stabilnym poziomie.

Nowelizacja ustawy o rynku mocy wprowadza przepisy dla magazynów energii

1 września weszła w życie nowelizacja ustawy o rynku mocy z 23 lipca 2021 roku. To już druga nowelizacja przepisów dotyczących rynku mocy. W nowych regulacjach ujednolicono pojęcie magazynu energii w ustawie Prawo energetyczne oraz ustawie o rynku mocy. Wskazano zasady obliczania emisji w odniesieniu do magazynów energii poprzez doprecyzowanie, że w przypadku magazynów energii elektrycznej zasilanych z sieci elektroenergetycznej przyjmuje się, że emisja CO2 wynosi zero. Natomiast w przypadku magazynów energii współpracujących bezpośrednio ze źródłem wytwórczym przyjmuje się emisję tego źródła wytwórczego.

Włączono magazyn energii do definicji jednostki fizycznej wytwórczej oraz dodano magazyny energii do listy podmiotów wnoszących opłatę mocową.

Źródła: CYBERSEC CEE Regions & Cities 2021, Sejm, URE

Zobacz również