Założyciel firmy Microsoft i filantrop mówił, że podobnie jak reszta świata, Afryka też potrzebuje „przełomu, energetycznego cudu, który zapewni dostęp do taniej i czystej energii dla każdego”. Afryka potrzebuje go jeszcze bardziej niż inne kontynenty, ponieważ według szacunków 500 milionów mieszkańców do 2040 roku nieustannie pozbawionych będzie dostępu do energii elektrycznej.

Nie był to pierwszy raz, kiedy Bill Gates zajął dość sceptyczne stanowisko, mówiąc o energetyce słonecznej. W lutym podczas wywiadu powiedział, że mając na myśli „cud energetyczny”, mówi o formie energii, której 24-godzinne koszty generacji po 20 latach faktycznie będą konkurencyjne w stosunku do kosztów generacji energii z węglowodorów.

W swoim przemówieniu przedsiębiorca rekomendował zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii, a konkretnie w hydroenergetykę i energię geotermalną. Stwierdził, że uruchamiane ostatnio elektrownie słoneczne nie były wystarczające. „Odnotowano wiele eksperymentów z energetyką odnawialną w małej skali, w tym z mikro instalacjami fotowoltaicznymi. Takie podejście może zapewnić podstawowy dostęp do energii elektrycznej jednostkom, nie jest jednak rozwiązaniem problemu dostępu do energii dla kontynentu jako całości”.

„Umniejszanie roli, jaką fotowoltaika może odegrać w unikalnym afrykańskim miksie energetycznym, dążąc do zmniejszenia ograniczeń energetycznych, byłoby nieodpowiedzialne”, powiedział rzecznik Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej (South African Photovoltaic Industry Association – SAPVIA). Powołał się na dane IHS Technology – amerykańskiej firmy, która bada rynek energetyczny – wskazał, że w Afryce zlokalizowanych jest 7 z 10 najlepiej nasłonecznionych krajów na świecie, a całkowita moc zainstalowana w energetyce słonecznej w 2017 roku wyniesie 3 380 MW.

Fotowoltaika jest na etapie szybkiego wdrażania i realizacji, ponieważ w wielu krajach w całej Afryce trwa walka z kryzysami energetycznymi i poszukuje się alternatywy dla drogich paliw kopalnych. W Republice Południowej Afryki w ramach programu Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP), wspierającego rozwój OZE w tym kraju, przyznano 965 MW nowej mocy zainstalowanej w fotowoltaice, która, jak zaznacza Stowarzyszenie, „ dostarczana jest na czas i w ramach budżetu”. SAPVIA wskazuje na programy i regulacje wprowadzane na szczeblu krajowym, które w połączeniu ze spadkiem kosztów technologii PV mogą sprawić, że fotowoltaika będzie miała znaczący wpływ na Afrykę i stojące przed nią wyzwania energetyczne, zajmując istotne miejsce w miksie energetycznym. Potrzeba czasu, aby więcej krajów wprowadziło odpowiednie prawo, które pozwoli na wzrost wykorzystania tej technologii, jednak już teraz rynek energii odnawialnej w Afryce wykazuje dużą atrakcyjność dla inwestorów lokalnych i międzynarodowych.

Źródło: PV-Tech

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia