Procedura fuzji Lotos – Orlen trwa od lutego 2018. Z uwagi na aspekty uregulowań konkurencyjnych na rynku paliwowo-gazowym Unii Europejskiej uczestniczy w niej Komisja Europejska. Ochrona konkurencyjności miała bowiem szczególne znaczenie dla Estonii i Litwy, gdzie Orlen po fuzji z Lotosem mógłby uzyskać pozycję dominującą. 2 marca 2020 r. KE wznowiła procedurę przejęcia rynku kapitałowego grupy Lotos przez Orlen po zawieszeniu procedury „stop the clock”. Zbliżająca się fuzja może całkowicie zmienić przyszłość rynku paliwowo-energetycznego w Polsce i na obszarze działania megakoncernu. Może również istotnie wpłynąć na rozwój OZE i ich synergii z rynkiem paliwowo-gazowym.

Trzy wizje na innowacje – jeden kierunek

Energa

Energa jest liderem kraju w OZE – na początku 2020 roku 30% energii produkcji spółki pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Posiada 46 elektrowni wodnych, pięć wiatrowych i dwie fotowoltaiczne, prowadzi projekty fotowoltaiczne i buduje farmy off shore. W kwietniu 2019 rozpoczęto również budowę farmy wiatrowej Przykona o mocy 30 MW. Ponadto grupa stara się badać nowe technologie fotowoltaiczne – m.in. wdrażając innowacyjny projekt farmy fotowoltaicznej na wodzie.

Energa Operator jest liderem w zakresie rozwoju sieci energetycznych Smart Grid opartych na technologii TETRA+, optymalizując sieć w obszarze działania swojej farmy fotowoltaicznej w Czernikowie i na obszarze Smart Toruń. Sieć dystrybucyjna grupy obejmuje 1/4 terytorium kraju. Spółka prężnie działa również w obszarze kogeneracji i inwestuje w magazyny energii – jeden z nich o pojemności 27 MWh ma powstać do końca roku przy farmie wiatrowej na pomorzu. Energa dorobiła się dotychczas już dwóch – o pojemności 0,75 MWh i 1,5 MWh. Stacje ładowania samochodów elektrycznych mają być dopełnieniem wizji grupy na niskoemisyjne i efektywne wykorzystanie energii.

Co istotne dla fuzji – spółka pracuje z Centrum Badawczo-Rozwojowym im. Faradaya nad opracowaniem technologii wytwarzania wodoru w ramach magazynowania energii z OZE metodą power to gas. Po fuzji można się spodziewać synergii OZE z rynkiem wodorowym. Podobnie ważnym aspektem rozwoju grupy Energa jest jej uczestnictwo w badaniach dotyczących optymalizacji sieci w pracy z mikroinstalacjami OZE, przewidujących zapotrzebowanie sieci na energię w ramach projektu EUniversal. Bez wątpienia połączenie doświadczeń w zarządzaniu energią systemem Smart Grid uzupełni pozostałe cele przyszłego megakoncernu w zakresie uzyskania możliwie jak najwyższej efektywności energetycznej oraz kontroli negatywnego oddziaływania na środowisko.

Lotos

Zauważalnym kierunkiem programowym Lotosu w ostatnich latach jest rozwój technologii wodorowych. W grudniu 2019 Lotos podpisał list intencyjny z Toyotą w sprawie pracy nad stacjami tankowania wodoru.

Jako Grupa LOTOS poszukujemy najlepszych partnerów, którzy pozwalają nam się rozwijać technologicznie. Tak też traktujemy współpracę z Toyotą w temacie wodoru. W 2021 roku będziemy, jako pierwsi w Polsce, produkować wodór o bardzo wysokiej czystości. Do tego czasu na pierwszych dwóch naszych stacjach chcemy też zbudować punkty ładowania samochodów tym paliwem. Zaś Toyota jest jednym z dostawców, który takie samochody posiada. Chcemy upewnić się, że to, co przygotujemy, będzie spełniało wymogi rynkowe– mówił Marian Krzemiński, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji.

Do końca 2021 mają powstać pierwsze punkty tankowania wodoru w ramach innowacyjnego projektu Pure H2 (opłacanego w 20% ze środków unijnych). Oczyszczony i dopuszczony do dystrybucji wodór ma się charakteryzować czystością na poziomie 99,999, a wartość rzeczonego projektu wynosić ma 10 mln euro. Umowy o współfinansowanie projektu przez Unię podpisano na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach.

Grupa Lotos realizuje również inwestycje w zakresie rozbudowy sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych – zachęcając do ich eksploatacji najbardziej konkurencyjnymi cenami za ładowanie w Polsce. Lotos rozwija również produkcję proekologicznych rozwiązań olejowych, mając w swojej ofercie wysokiej klasy olej silnikowy spełniający normę emisyjną Euro VI o wyjątkowych i innowacyjnych współczynnikach jakościowych. Wśród produktów, związanych w istotny sposób z fuzją, w ofercie Lotosu nie sposób zapomnieć o biopaliwach, których produkcją zajmuje się spółka Lotos Biopaliwa, dążąca do rozwoju bioetanolu i biopaliw wyższej generacji, m.in. z biomasy konopnej. Jest to szczególnie istotne w świetle Dyrektywy RED II.

Orlen

Będąc w temacie biopaliw Orlen Południe – spółka specjalizująca się w biopaliwach, inwestuje w produkcję bioetanolu II generacji oraz rozwija technologię biodiesla opartego na oleju rzepakowym. Ośrodek badawczy Orlenu w Czechach pracuje również nad biopaliwem drugiej generacji opartym na biomasie odpadowej ze zrębków drzewnych. Podążając za celami wyznaczonymi Dyrektywą RED II oraz chęcią wsparcia polskiego rolnictwa – Orlen zainwestował również we wdrożenie technologii uwodornienia olejów roślinnych (HVO) w zakładzie w Płocku.

Orlen rozwija się również w obszarze energetyki – pracując z grupą PGE nad farmami wiatrowymi off shore (listy intencyjne zostały podpisane podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2019 roku). PKN Orlen (przez spółkę Baltic Power) posiada koncesję na budowę elektrowni wiatrowych na Bałtyku o mocy maksymalnej 1 200 MWe. Istotnym kierunkiem rozwoju koncernu pozostaje jednakowo rozwój elektromobilności i rozbudowy infrastruktury przeznaczonej dla samochodów elektrycznych – PKN Orlen współpracuje ze start-upami w zakresie badań nad optymalizacją procesu ładowania.

Bez wątpienia niebagatelnym dla fuzji kierunkiem rozwoju megakoncernu jest wielokrotnie wspominany wodór – w zakresie rozwoju badań nad transportem opartym na wodorze PKN Orlen ma współpracować z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią nad zbiorowym transportem publicznym opartym na tym surowcu. Orlen Południe ma uruchomić instalacje do czyszczenia paliwa wodorowego w 2021 roku. W zakresie rozwoju wodorowej, bezemisyjnej kolei Orlen prowadzi również współpracę z Pesa Bydgoszcz – spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny w grudniu 2019.

Dowiedz się więcej!

O zgodności z polityką Unii i gwarancji stabilności i konkurencyjności – przeczytaj
TUTAJ

Katarzyna Puchała

Prawnik, autorka publikacji o tematyce prawa energetycznego i klimatycznego