Na początku tego roku, pojawiły się w prasie informacje o rzekomym braku opłacalności wykorzystania geotermii w Polsce. 

 
Argumenty, które wytoczono poruszyły wiele osób związanych bezpośrednio z geotermią. 
 
Przeciwnicy rozwoju geotermii, wytaczając działa mylą pojęcia podając, że odwierty geotermalne to otwory o głębokości 300 – 1 200 m, podczas gdy obecnie w Polsce wykonywane są odwierty średnio od ok 1 000m do 2 5000m, a zdarzają się też głębsze. 
 
Atakują  argumentami o kosztach takich otworów na poziomie 8-35 mln zł, podczas gdy średni koszt odwiertu o głębokości 1 000m to około 20 mln złotych i w dużej mierze zależy od warunków geologicznych oraz komplikacji podczas prac wiertniczych oraz od serwisowania.
Padają też sugestie o geotermii jako o inwestycji tylko dla bogatych.  Co więcej, nie wspominając o pomocy państwa, o potrzebie wprowadzania właściwych instrumentów prawnych i finansowych oceniono, że stopień ryzyka i wysokie koszty wstępne nie sprzyjają rozwojowi geotermii. 
 
Te nieco kontrowersyjne dane i liczby pojawiają się w okresie bezpośrednio poprzedzającym kolejny, V Ogólnopolski Kongres Geotermalny, który odbędzie się już w październiku 2016r. 
Czy rzeczywiście jest tak, że geotermia jest tylko dla bogatych? Czy naprawdę tylko niewiele projektów ma szanse się finansowo obronić? 
 
O stanowisko w tej sprawie i o podsumowanie aktualnej sytuacji w krajowym sektorze głębokiej geotermii poprosiliśmy Marka Hajto, wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. 
„Jak wskazują najnowsze statystyki bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej deklarują 82 kraje na świecie, w tym 39 w Europie (Lund, Boyd, 2015). Biorąc pod uwagę wykorzystanie energii geotermalnej na poziomie 2742,6 TJ/rok Polska plasuje się na 23 miejscu na świecie oraz 15 miejscu w Europie (włączając pompy ciepła). Znaczący udział w wykorzystaniu zasobów geotermalnych, poza wytwarzaniem prądu ma, jak się należało spodziewać, ogrzewnictwo, które uwzględniając wytwarzanie ciepła przy pomocy pompy ciepła odpowiada za ponad 70% zużycia energii geotermalnej w skali globalnej.”– komentuje Marek Hajto. Jak więc można sugerować, że geotermia nie jest technologią sprawdzoną znając skalę projektów i ich liczbę?
 
Analizując dane statystyczne nasuwa się pytanie, czy istnieje możliwość szerszego wykorzystania zasobów geotermalnych, a w szczególności czy istnieją takie możliwości w Polsce? 
„Oczywiście, że tak! Jak pokazują wyniki szeregu prac naukowo-badawczych, przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce, istnieje znaczny i nie wykorzystany potencjał związany w szczególności z wodami geotermalnymi występującymi w centralnej i północno-zachodniej części kraju. Korzystne parametry eksploatacyjne ujęć tych wód potwierdzają prace poszukiwawcze, w tym kolejne wiercenia geotermalne wykonywane na Niżu Polskim. Nie dość wspomnieć o wyjątkowo korzystnych parametrach geotermalnych, wydajności ujęć oraz temperaturach wód, uzyskanych wierceniami wykonanymi w kolejnych latach, w rejonach: Kleszczowa (2009), Poddębic (2010), Tarnowa Podgórnego (2011), Trzęsacza (2012) i innych.” – komentuje Marek Hajto.  
 
Bariery dla rozwoju geotermii w Polsce są dobrze znane i były definiowane sukcesywnie na przestrzeni całego okresu rozwoju geotermii w Polsce. Analiza barier była przedmiotem szeregu projektów naukowo-badawczych, zarówno o zasięgu lokalnym (dotyczącym Polski), jak i regionalnym, w skali Europy (GEOELEC, GeoDH, GEOCOM). Ożywione dyskusje na temat przeszkód związanych z inwestycjami geotermalnymi miały również miejsce w trakcie spotkań, konferencji, etc., gdzie znaczący głos w dyskusji należał do przedsiębiorców inwestujących w geotermię w Polsce.
 
Podsumowując należy przypomnieć, że stosowanie energii geotermalnej przynosi jedne z najbardziej znaczących w obszarze wszystkich OZE efekty ekologiczne, wymaga to jednak aktywnego zaangażowania i wsparcia ze strony organów władzy: rządu i parlamentu, zwłaszcza poprzez wprowadzanie właściwych instrumentów prawnych i finansowych.” – podsumowuje ekspert.

Źródło: Redakcja GLOBEnergia


WIĘCEJ NA TEN TEMAT WKRÓTCE W GLOBEnergia!