Czy geotermia zmieni oblicze Konina?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pociejewo to niewielka wyspa, położona pomiędzy Starym a Nowym Koninem. Otoczona Wartą oraz Kanałem Ulgi, za kilka lat stanie się zielonym salonem miasta Konina! Będzie to możliwe dzięki udostępnieniu unikatowych w skali kraju wód termalnych.

Spółka Geotermia Konin powstała w 2012 roku. We wrześniu 2014 roku rozpoczęto prace wiertnicze przy otworze Konin GT – 1, zlokalizowanym na wyspie Pociejewo. Prace te poprzedziły wielomiesięczne badania środowiskowe, mające na celu wykluczenie negatywnego wpływu robót na środowisko przyrodnicze.

Projekt robót geologicznych zakładał wystąpienie czterech warstw wodonośnych, z których dwie (wieku kredy dolnej oraz jury dolnej) były brane pod uwagę jako źródło ciepła, służące geotermalnemu ogrzewaniu miasta. Zakładano, że temperatura wód pierwszego poziomu wodonośnego wyniesie ok. 50 st.C, zaś drugiego – ok. 80 st.C. Podczas prac terenowych okazało się iż wody pierwszego poziomu wodonośnego (głębokość 1,6 km) mają bardzo korzystane parametry, lepsze nawet niż zakładano: temperatura wód wyniosła 62 st.C, przy mineralizacji 35 g/l oraz bardzo dużej wydajności (300 – 500 m3/h). Na głębokości 2,66 km dowiercono się do drugiego poziomu wodonośnego, zaś uzyskane wyniki okazały się rekordowe w skali kraju: temperatura 97,5 st.C, mineralizacja ok. 150 g/l i bardzo duża wydajność.

Początkowo, w 2015 roku, pojawiły się plany wybudowania w Koninie pierwszej w Polsce elektrowni geotermalnej, gdzie złoża gorących wód wykorzystano by do produkcji prądu elektrycznego. Obecnie jednak o wiele bardziej prawdopodobna jest budowa ciepłowni geotermalnej, której projekt miał być gotowy do końca sierpnia tego roku. Koszt inwestycji oszacowano na ok. 30 milionów zł, obejmuje on także wykonanie odwiertu chłonnego. Ze względu na bardzo wysoką mineralizację wody, istnieje konieczność zatłaczania schłodzonej wody termalnej do złoża. Budowa ciepłowni miałaby być przeprowadzona w 2018 roku, zaś pierwsze czyste ekologicznie ciepło miałoby trafić do mieszkańców Konina już w 2019 roku. Uruchomienie ciepłowni umożliwiłoby pełniejsze wykorzystanie wód termalnych.

Woda geotermalna w Koninie spełnia bowiem wszelkie parametry wody leczniczej. Ma ona charakter chlorkowo – sodowy, zawiera dużo mikroelementów i może być wykorzystywana w balneologii i rekreacji. Plany zagospodarowania wyspy Pociejewo obejmują budowę basenów termalnych z dużą liczbą niecek basenowych wewnętrznych i zewnętrznych, jacuzzi oraz saun. Zakłada się także powstanie gabinetów rehabilitacyjnych i lekarskich, zaś uzupełnieniem uzdrowiskowego charakteru wyspy ma być park zdrojowy, ścieżki rowerowe, siłownie na wolnym powietrzu, tężnie, wieża widokowa oraz palmiarnia.

Projekt robót geologicznych nr 3, dla wykonania odwiertu badawczo eksploatacyjnego Konin GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Koninie (Wyspa „Pociejewo”)

Źródło:Geotermia Konin

Zobacz również