Mój Prąd okazał się mechanizmem, który sprawił, że zainteresowanie fotowoltaiką wśród Polaków diametralnie wzrosło. Według informacji przekazanych Redakcji przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej, w 2020 r. przyłączono około 320 tysięcy mikroinstalacji PV. Dla porównania, w 2019 roku przyłączono około 106 tysięcy mikroinstalacji.

Zakończenie naboru do programu Mój Prąd i brak oficjalnych informacji o jego kontynuacji wprowadził lekki niepokój nie tylko w branży, ale przede wszystkim wśród inwestorów, którzy nie wiedzą czy inwestować w fotowoltaikę, czy wstrzymywać się z inwestycją do czasu, kiedy wszystkie szczegóły dotyczące programu będą już oficjalnie potwierdzone.

Co więcej, zakończenie naboru i nieoficjalne informacje o jego kontynuacji spowodowały, że niektóre firmy wykonawcze zaczęły wykorzystywać program Mój Prąd do nie do końca uczciwych praktyk rynkowych. Właśnie dlatego, oficjalne informacje potwierdzające uruchomienie kolejnego naboru są tak ważne.

Zapowiedź kontynuacji Programu Mój Prąd

Podczas XII Ogólnopolskiego Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+, którego byliśmy organizatorem, jednym z gości był Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE. Przedstawiciel rządu potwierdził, że program Mój Prąd będzie kontynuowany i może zostać uruchomiony jeszcze w pierwszym półroczu 2021 roku. Ireneusz Zyska prosił jednak o cierpliwość i wyrozumiałość ze względu na konieczność ustalenia budżetu.

Mój Prąd na stronie NFOŚiGW

Na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce Nabór wniosków – Informacja o naborach wniosków w roku 2021 pojawiła się data planowanego uruchomienia programu Mój Prąd – 1.07.2021 r. Czy to oznacza, że program zostanie wtedy uruchomiony?

Informacja o planowanej dacie uruchomienia naboru w programie Mój Prąd Źródło: NFOŚiGW

Planowana data uruchomienia trzeciego naboru

O to, czy trzeci nabór do programu Mój Prąd faktycznie zostanie uruchomiony pierwszego lipca 2021 zapytaliśmy Rzecznik NFOŚiGW – Panią Donatę Bieniecką.

Podane terminy na stronie WWW są orientacyjne/planowane, czyli oficjalnie będziemy potwierdzać daty naboru w komunikatach przed ogłoszeniem tych naborów. – odpowiedziała rzecznik NFOŚiGW

Zapytaliśmy również, czy są znane szczegóły dotyczące technologii, które zostaną dołączone do Programu. (Przypomnijmy, że według poprzednich zapowiedzi resortu, możliwe jest dołączenie do Mojego Prądu ładowarek do samochodów elektrycznych lub magazynów energii).

Niestety nie otrzymaliśmy konkretnych informacji. Aktualnie toczą się rozmowy na ten temat, a oficjalne informacje nie są jeszcze dostępne.

Nabór ciągły

Nabór do programu Mój Prąd będzie realizowany w trybie ciągłym. Nie oznacza to jednak, że wnioski do programu można składać cały czas. „Nabór ciągły” to tryb składania i rozpatrywania wniosków oznaczający, że złożone wnioski – po ogłoszeniu nowego naboru – będą oceniane na bieżąco, a nie porównywane do siebie, jak to się dzieje w przypadku naborów konkursowych.

Mój Prąd w liczbach

Nabór do programu Mój Prąd zakończył się 6.12.2020r. W połowie stycznia Donata Bieniecka-Popardowska poinformowała nas, że według stanu na dzień 14 stycznia 2021 r. w systemie zarejestrowano 265 655, przy czym 30 482 przypadało na pierwszą edycję programu Mój Prąd, a 235 173 – na drugą. NFOŚiGW zaznaczył, że do zarejestrowania zostały pojedyncze wnioski, które nie wpływają znacząco na ostateczną liczbę złożonych wniosków.

NFOŚiGW poinformował Redakcję, że wypłacono 570 789 132,64 zł dotacji, a po ocenie pozytywnej było 114 458 wniosków. Zainstalowana moc wynosiłą 651 545,08 kW, a dzięki niej możliwe jest zredukowanie CO2 o około 505 925 963,20 kg/rok.

Według stanu na 14.01.2021 r. w uzupełnieniu było 12 867 wniosków, a odrzuconych – 5 379.

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia