Czy mieszkaniec bloku posiadający bojler elektryczny musi składać deklarację do CEEB?

Od lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację o źródłach ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku budynków wielolokalowych, deklarację o źródle ogrzewania składa zarządca budynku. Co jeśli mieszkaniec bloku posiada dodatkowe źródło ciepłej wody jak bojler elektryczny? Czy za złożenie deklaracji jest odpowiedzialny właściciel mieszkania? Wyjaśniamy.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Bojler elektryczny to urządzenie, które ma na celu podwyższenie temperatury wody użytkowej w ramach domowej instalacji. Na rynku dostępne są podgrzewacze przepływowe wody oraz pojemnościowe bojlery z wodą. Na te rozwiązania często decydują się właściciele domów jednorodzinnych, domków letniskowych, ale także mieszkańcy małych mieszkań w blokach. Bojlery są często podstawowym urządzeniem gwarantującym dostęp do ciepłej wody w starszych budynkach wielorodzinnych, które nie są podłączone do węzła cieplnego. Bojler można ulokować praktycznie w dowolnym miejscu i to jest największy atut tego rozwiązania. Niestety, dość wysoka cena energii elektrycznej, zwłaszcza w 2022 roku wymusza poszukiwanie modeli z nowoczesną konstrukcją, ograniczającą pobór energii.

Nie ma wątpliwości, że właściciel domu jednorodzinnego musi zgłosić posiadanie bojlera elektrycznego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Czy mieszkaniec bloku powinien złożyć takie oświadczenie, jeśli w tym przypadku obowiązek spoczywa na zarządcy budynku wielorodzinnego? Przypomnijmy, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Ewidencja uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Ewidencja ma objąć 5 mln budynków.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania, natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku - do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową.

W ramach deklaracji CEEB należy zgłosić wszystkie źródła ciepła w domu, nawet te, z których korzystamy sporadycznie. Jeśli zarządca złoży deklarację do CEEB, to czy mieszkaniec bloku musi składać taką oddzielnie, jeśli posiada bojler elektryczny?

GUNB wyjaśnia w informatorze stworzonym na potrzebę bazy, że obowiązek składania deklaracji dotyczy właściciela lub zarządcy budynku. Co do zasady zarządca składa informację dotyczącą wspólnych źródeł ciepła lub spalania paliw, jeżeli jednak posiada wiedzę, może złożyć również deklaracje w zakresie źródeł indywidualnych w tym przedmiotowego bojlera. Co do zasady obowiązek złożenia deklaracji w zakresie indywidualnego źródła ciepła spoczywa na właścicielu. Zasada dotyczy także lokali usługowych.

Jeśli mamy wątpliwości co do naszego bojlera, warto porozumieć się w tym zakresie z właścicielem budynku, który może nawet nie wiedzieć (na skutek braku zgłoszenia), że takie urządzenie jest w naszym mieszkaniu.

Źródło: GUNB

Zobacz również