Czy może się okazać że ulgę termomodernizacyjną trzeba będzie zwrócić?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Ulga termomodernizacyjna jest rodzajem ulgi podatkowej i polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków do wysokości 53 000 zł  poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z programem Czyste Powietrze, która podobnie jak Program przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Czy może się okazać, że pieniądze otrzymane w ramach ulgi termomodernizacyjnej trzeba będzie zwrócić?

Okres realizacji

Zgodnie z prawem, podatnik jest zobowiązany zakończyć przedsięwzięcie w okresie trzech kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Limit trzech lat został ustanowiony po to, żeby inwestorzy nie rozciągali w czasie inwestycji, a korzyści wynikające z poprawy jakości powietrza w danym miejscu mogły być osiągane jak najszybciej.

Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym terminie, musi zwrócić otrzymaną ulgę, czyli doliczyć kwoty poprzednio odliczone od dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Oznacza to, że ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest dla osób, które dobrze zaplanowały swoje finanse.

Brak pokrycia w dochodzie/przychodzie

Może się okazać, że podatnik oszczędził sobie pieniądze na przedsięwzięcie, jednak nie mają one pokrycia w jego dochodzie (przychodzie) w danym roku, to znaczy, że zarobił w danym roku mniej niż wydał na inwestycję.

W takim wypadku, podatnik może odliczyć sobie tylko odpowiednią część, uzależnioną od jego dochodu (przychodu).

Kwota odliczenia, która nie ma pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

W tym przypadku sytuacja jest odwrotna. Jeżeli podatnik nie zdąży odliczyć wydatków w ciągu 6 lat - część ulgi mu przepadnie.

Dokumentacja

Przepisy mówią, że termin zakończenia inwestycji przy skorzystaniu z ulgi podatkowej nie może przekroczyć 3 lat. W związku z tym, organy podatkowe mogą sprawdzać, czy przedsięwzięcie zostało zakończone w terminie. Przepisy nie mówią w jaki sposób podatnik musi udokumentować fakt, że inwestycja została zakończona. Mogą to być faktury lub protokoły zdawczo-odbiorcze potwierdzające, że inwestycja została zakończona.

Teoretycznie, brak dokumentacji, a zatem brak dowodu na to, że przedsięwzięcie zostało zakończone w terminie, może stanowić powód do konieczności zwrotu ulgi. W związku z tym, warto o nią zadbać.

Ulga termomodernizacyjna a inne dotacje - np. z Czystego Powietrza

W ramach programu Czyste Powietrze właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dofinansowanie, najczęściej w postaci zwrotu części nakładów, które najpierw sfinansował z własnych środków. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu lub przychodu tych nakładów, które podatnikowi nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Może się okazać, że podatnik poniósł wydatki w 2019 roku, ale częściowy zwrot nakładu otrzymał dopiero w 2020 roku. W związku z tym dopuszcza się taką sytuację, że w rozliczeniu za 2019 rok, podatnik wykazuje te nakłady, które sam sfinansował, a gdy w kolejnych latach otrzyma zwrot, to w zeznaniu podatkowym za ten rok doliczy dochód, który pierwotnie go pomniejszał w poprzednim roku.

Przykład

Przykładowo w 2019 roku podatnik poniósł wydatki w wysokości 40 tysięcy złotych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2019 rok nie otrzymał zwrotu wydatków w ramach programu Czyste Powietrze lub z innych programów dotacyjnych. W związku z tym w zeznaniu za 2019 pomniejszył swój dochód lub przychód o pełną kwotę 40 tys. złotych. Po złożeniu zeznania, podatnik otrzymał zwrot z Programu, np. w wysokości 50% przedsięwzięcia - 20 tysięcy złotych. Ten zwrot oznacza, że w zeznaniu podatkowym za 2020 rok, podatnik musi doliczyć do dochodu tę kwotę, która mu została zwrócona (20 000 zł), a która pierwotnie była wskazana do odliczenia, czyli niejako zwrócić część ulgi.

Warto jednak pamiętać, że dotacje z programu Czyste Powietrze są zwolnione z podatku, więc generalnie nie trzeba ich uwzględniać w zeznaniu. Biorąc to pod uwagę, wygodniej dla podatnika byłoby, gdyby dotację otrzymał przed złożeniem zeznania podatkowego.

Jeżeli podatnik nie otrzymał zwrotu z Czystego Powietrza przed złożeniem zeznania podatkowego, ale wie jaką kwotę otrzyma, powinien to uwzględnić w zeznaniu, by uniknąć komplikacji związanych ze zwrotem w kolejnym roku.

Nowa wersja programu Czyste Powietrze, w której procedury zostały uproszczone i skracają czas oczekiwania na otrzymanie dotacji mogą tę sytuację ułatwić.

Źródło: Akademia Czystego Powietrza, czystepowietrze.gov.pl/

https://globenergia.pl/czyste-powietrze-jak-zlozyc-wniosek-na-nowych-zasadach-przewodnik/

Zobacz również