Wyczerpujące się zasoby i coraz trudniejszy dostęp do paliw kopalnych zmusza ludzkość do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Ten problem nie dotyczy odległych pokoleń, ale musi zostać rozwiązany już teraz w ciągu najbliższych lat.

Takie są fakty, dlatego konieczność zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na Ziemi, bez względu na upolitycznianie takich działań, czy równoczesnej batalii o zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery, co jest także powodem dużych emocji i tarć politycznych, zmusza nas do poszukiwań możliwości wykorzystania takich źródeł energii, które nie będą degradować środowiska naturalnego człowieka, a równocześnie zapewnia ludziom bezpieczeństwo energetyczne.

Potencjał każdego rodzaju energii odnawialnej jest w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie ludzkości na energię, ale OZE ma to do siebie, że występuje w różnych proporcjach w zależności od lokalizacji, dlatego trudno się zgodzić z lobbowaniem na rzecz jednego źródła energii jako uniwersalnego do każdego rodzaju zastosowań i lokalizacji. Każdy rodzaj OZE ma swoje mniejsze lub większe limity dostępności, oprócz jednego z nich, tj. energii promieniowania słonecznego. Wystarczy zaledwie 0,03% tej energii słonecznej która dociera na powierzchnię Ziemi, aby pokryć całkowite zapotrzebowanie ludzkości na energię.

Minimalizacja kosztów ogrzewania w praktyce – Czy można ogrzać dom ciepłem słonecznym?

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych opracowało wytyczne zawierające informacje na temat założeń budowy domu słonecznego, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową przynajmniej w 50% pokrywane jest z energii promieniowania słonecznego.

W Europie obserwujemy renesans rynku kolektorów słonecznych za sprawą ich szerszego wykorzystania ponad pozostające w dalszym ciągu w świadomości użytkowników i decydentów standardowe wykorzystanie jakim jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej tj, do wspomagania ogrzewania budynków, wsparcia wytarzania ciepła procesowego w przemyśle oraz wykorzystania kolektorów słonecznych w sieciach ciepłowniczych.

Przedstawione w wytycznych „Minimalizacja kosztów ogrzewania w praktyce – Czy można ogrzać dom ciepłem słonecznym?” rozwiązanie dotyczy praktycznego wykorzystania instalacji kolektorów słonecznych do całorocznego ogrzewania budynków.

Obecnie w przygotowaniu są także dwa dalsze informatory zawierające wytyczne, dotyczące praktycznego wykorzystania kolektorów słonecznych w cieple w procesach przemysłowych, oraz w sieciach ciepłowniczych.

Opracowanie zostało przygotowane jako pierwszy etap edukacyjny służący przybliżeniu wiedzy i możliwości jakie daje praktyczne, jak najszersze wykorzystanie darmowego ciepła z energii słonecznej, dlatego warto je udostępnić wśród architektów i projektantów w ramach podejmowanego wyzwania transformacji ciepłownictwa w kierunku szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i finalnie przejścia całkowicie na takie źródła zasilania.


Opracowanie „Czy można ogrzać dom ciepłem słonecznym? Minimalizacja kosztów ogrzewania w praktyce.” można pobrać TUTAJ 

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych