W nowym regulaminie Programu Czyste Powietrze, w punkcie 9.3.2.1. można znaleźć informację, że w ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Jest to jedna z wprowadzonych zmian, gdyż do tej pory osoby zainteresowane zakupem dwóch urządzeń w ramach Programu Czyste Powietrze, mogły skorzystać z dotacji na oba urządzenia.

Wyciągając wnioski można więc ogólnie sformułować tezę, że rozwiązania hybrydowe nie są już dotowane w Programie Czyste Powietrze. Istnieje jednak kilka wyjątków. Jakie?

Przed przystąpieniem do rozważania wyjątków należy zaznaczyć, że w ramach programu Czyste Powietrze możliwa jest tylko i wyłącznie wymiana nieefektywnego źródła na paliwo stałe.

Źródło ciepła do centralnego ogrzewania + źródło na potrzeby c.w.u

W ramach programu Czyste Powietrze, oprócz przedsięwzięcia obejmującego demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego, ekologicznego źródła ciepła, można wykonać demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu.

Właśnie dlatego pierwszym wyjątkiem może być sytuacja zastosowania jednego źródła ciepła na cele ogrzewania, a drugiego na cele ciepłej wody użytkowej.

Przykładem byłby montaż nowego kotła gazowego do celów ogrzewania i pompy ciepła do c.w.u. lub kolektorów słonecznych, do pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. A czy odwrotna sytuacja byłaby możliwa?

Teoretycznie inwestor mógłby zamontować pompę ciepła i dokupić kocioł z zasobnikiem tylko do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Czy na takie połączenie można otrzymać dofinansowanie? Trudno powiedzieć. Jest to szczególny przypadek i zależy od interpretacji NFOŚiGW lub WFOSiGW rozpatrujących wniosek.

Pompa ciepła z wbudowaną grzałką elektryczną

Zgodnie z nowym regulaminem Programu Czyste Powietrze, tylko jedno urządzenie do celów ogrzewania może podlegać dotacji. Drugim wyjątkiem jest zakup pompy ciepła z wbudowaną grzałką elektryczną. Takie urządzenie w całości podlega pod dotację, i należy przyjąć, że grzałka pełni funkcję źródła szczytowego lub awaryjną.

Warto dodać, że jeżeli dotacji podlega tylko jedno urządzenie, to w przypadku połączenia pompy ciepła z kotłem elektrycznym, można otrzymać dotację jedynie na pompę ciepła. Jeżeli pompa ciepła ma służyć do celów ogrzewania, a kocioł elektryczny do celów ciepłej wody, to być może jest szansa na uzyskanie dotacji na oba urządzenia, jednak nie jest to w tym momencie jeszcze pewne. – komentuje Paweł Lachman, prezes PORT PC

Na razie nie wiadomo także, jak w kontekście dotacji interpretowana jest hybrydowa pompa ciepła, z wbudowanym kotłem gazowym.

Jestem przekonany, że hybrydowa pompa ciepła, zostanie potraktowana jako pompa ciepła, a wbudowany w urządzeniu kocioł gazowy tak, jak wbudowana grzałka elektryczna. – komentuje Paweł Lachman, prezes PORT PC

O wystosowanie odpowiedzi na oba pytania poprosiliśmy NFOŚiGW i czekamy na odpowiedź.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Jako jedno z działań towarzyszących wymianie źródła ciepła wymieniony jest także zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. To trzeci wyjątek, w ramach którego Program Czyste Powietrze wspiera instalacje hybrydowe.

Dwa źródła ciepła

Jak czytamy w nowym regulaminie Programu Czyste Powietrze, istnieje również możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku/lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe. Istotne jest jednak to, że ilość pobieranego paliwa gazowego nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok (około 500 m3 gazu rocznie).

W tym wypadku po wymianie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła, pozostały kocioł gazowy mógłby pełnić funkcję awaryjnego źródła ciepła.

Podsumowanie

W poprzedniej wersji programu Czyste Powietrze, która jeszcze obowiązuje, można było otrzymać dofinansowanie na dwa źródła ciepła w ramach jednej dotacji. W nowej wersji ta możliwość została ograniczona do kilku wyjątków: dwóch osobnych źródeł ciepła do centralnego ogrzewania i na potrzeby ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła z wbudowaną grzałką elektryczną (lub prawdopodobnie innym źródłem szczytowym), dołączenia instalacji fotowoltaicznej oraz (w wypadku posiadania dodatkowego kotła gazowego) skorzystania z możliwości wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe pod warunkiem, że istniejąca instalacja z kotłem gazowym zużywa mniej niż 5 600 kWh energii rocznie.

Niektóre warunki dofinansowania w kontekście łączenia różnych źródeł ciepła są niedoprecyzowane i trudne w interpretacji. O oficjalne stanowisko poprosiliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O odpowiedzi poinformujemy na ramach portalu.

Redakcja GLOBEnergia