Czy nowe limity tańszej energii będą przyznane automatycznie?

Zgodnie z nową ustawą, zwiększone limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonej cenie zostaną przyznane automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Prezydent Andrzej Duda już zatwierdził odpowiednią ustawę.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Nowa poprawka do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną odbiorców energii elektrycznej w roku 2023, w kontekście obecnej sytuacji na rynku energii elektrycznej, oraz innych zmian w ustawach, przewiduje podniesienie limitów zużycia energii o 1000 kWh w porównaniu do zamrożonych cen z 2022 roku. W wyniku tych zmian, nowe limity zużycia energii wyniosą 3000 kWh dla wszystkich gospodarstw domowych, 3600 kWh dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną oraz 4000 kWh dla rolników i rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Wszyscy uprawnieni klienci zostaną objęci nowymi, wyższymi limitami zużycia energii, które będą automatycznie przyznane, eliminując konieczność składania jakichkolwiek dokumentów - podkreśliła firma PGE. Natomiast osoby, które w ciągu roku 2023 uzyskały uprawnienie do podniesionego limitu, zgodnie z przepisami ustawy, muszą złożyć oświadczenie "niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od momentu uzyskania tego uprawnienia". W przypadku przekroczenia tego terminu, nowe, podwyższone limity będą stosowane od kolejnego miesiąca. W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu, obowiązywać będzie specjalna maksymalna preferencyjna cena dla gospodarstw domowych, wynosząca 693 złotych netto za 1000 kWh, bez uwzględnienia akcyzy.

Polskie gospodarstwa domowe płacą za energię elektryczną jedną z najniższych cen w Europie. Dzięki wsparciu polskiego rządu i polskich firm energetycznych, w tym PGE, która przekaże w 2023 r. 10 mld złotych na działania obniżające ceny energii roczne oszczędności gospodarstw domowych mogą wynieść nawet 4000 zł.

powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie spółki

Kolejna obniżka cen prądu - czy dla wszystkich?

Tydzień temu wprowadzono kolejne wsparcie dla Polaków w związku z cenami energii elektrycznej. Chodzi o 5% obniżkę kwoty na rachunku. Przypomnijmy najważniejsze informacje na ten temat.

Nowe przepisy uchwalone przez Sejm dnia 17 sierpnia przynoszą obniżkę cen energii elektrycznej o 5%, z uwzględnieniem cofniętego czasowo efektu od stycznia 2023 roku. Ta zmiana będzie korzystna dla gospodarstw domowych i uprawnionych odbiorców, którzy wykorzystują utrzymane na stałym poziomie ceny w ramach ustalonych limitów zużycia.

W oparciu o nowe regulacje dotyczące cen energii elektrycznej, dostawcy prądu dla gospodarstw domowych i uprawnionych odbiorców będą zobowiązani do stosowania cen na poziomie 95% bieżącej stawki. Ta nowa cena będzie oparta na taryfach utrzymanych od początku 2022 roku lub na średniej cenie ustalonej przez organ regulacyjny. W nadchodzącym okresie rozliczeniowym zostaną zwrócone ewentualne nadpłaty, które dotychczas zostały poniesione przez odbiorców.

Źródło: PAP, PGE.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia