Czy opłaca się budować instalacje o mocy nieznacznie wyższej niż 50 kW?

Instalacje fotowoltaiczne ze względu na moc możemy podzielić na mikroinstalacje, małe instalacje oraz duże instalacje. O ile w przypadku gospodarstw domowych sprawa jest prosta i inwestują one w mikroinstalacje fotowoltaiczne, o tyle w przypadku przedsiębiorstw taka moc instalacji może okazać się zbyt mała. Jednakże budowa mikroinstalacji, czyli instalacji do 50 kW wiąże się ze znacznie krótszym czasem realizacji i łatwiejszymi procedurami. Czy z punktu widzenia firmy opłaca się więc budować instalacje o mocy wyższej niż 50 kW? Pytamy Pawła Szarka z firmy Bruk-Bet PV.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej
Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Podziel się

Mikroinstalacja a mała instalacja fotowoltaiczna

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o OZE, instalacje fotowoltaiczne dzielimy na:

  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 0 - 50 kW
  • Mała instalacja fotowoltaiczna: 50 - 1 MW
  • Duża instalacja fotowoltaiczna > 1MW 

Mikroinstalacje możemy spotkać najczęściej w domach jednorodzinnych i małych firmach, małe instalacje fotowoltaiczne w większych przedsiębiorstwach, a instalacje powyżej 1 MW to już farmy fotowoltaiczne.

Procedury związane z realizacją mikroinstalacji są łatwiejsze niż przy większych instalacjach. Znajdziemy też więcej firm, które zajmą się wykonaniem takiego projektu. Dużo prościej też przyłączyć mikroinstalację do sieci. Odbywa się ono w trybie tzw. zgłoszenia, które składa się do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zgłoszenie mikroinstalacji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przekazaniu go, lub przesłaniu do odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego. Cała procedura trwa około miesiąca.

Mała instalacja OZE - formalności

Przy małej instalacji procedury są nieco bardziej skomplikowane. Dla instalacji powyżej 50 kW trzeba wystąpić o wydanie warunków przyłączeniowych. Przyłączenie do sieci realizuje Operator Systemu Dystrybucyjnego, a warunki dotyczące wypełniania wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych są zależne od regionu. Według aktualnie obowiązujących przepisów, jeżeli moc instalacji wynosi powyżej 500 kW, to musi być ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego albo trzeba posiadać warunki zabudowy, które wskażą możliwość wykonania takiej instalacji. W zależności od tego, czy instalacja ma być przyłączana po średnim czy po niskim napięciu różni się również czas oczekiwania na jej podłączenie. Jeżeli po niskim napięciu, to czas na wydanie warunków przyłączeniowych wynosi 30 dni, ale w przypadku średniego napięcia - 150 dni. W przypadku małych instalacji konieczne jest również uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Instalacje o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 50 kW wymagają pozwolenia na budowę, do którego trzeba dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Czasami, jeżeli realizacja inwestycji ma zostać wykonana na dachu budynku i nie zmienia się przeznaczenia tego budynku, to można to zrobić za pomocą zgłoszenia robót budowlanych.

Jak widać, formalności jest dużo więcej. Mniej jest także firm, które realizują instalacje większe niż 50 kW. Czy warto więc wykonywać większe instalacje?

Jeżeli posiadamy przedsiębiorstwo, dla którego 50 kW to dopiero kropla w morzu, to jak najbardziej TAK - każda wyprodukowana kWh z własnej instalacji, jeżeli mamy takie potrzeby energetyczne, to w konsekwencji korzyść na naszym rachunku za energię elektryczną - komentuje Paweł Szarek, Bruk-Bet PV.

Sytuacja zmienia się jednak często w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Przypomnijmy, że instalację w takim wypadku często dobiera się w taki sposób, aby jak najwięcej energii było konsumowane na bieżąco i wtedy instalacja jest najbardziej opłacalna. Może się okazać, że inwestycja w instalację niewiele większą niż 50 kW nie przełoży się na profit, względem formalności, z którymi się wiąże.

Jeśli stawiamy pytanie czy 50 kW, czy 55 kW, to faktycznie jeżeli potrzeby energetyczne są niewiele wyższe niż możliwości produkcyjne z 50 kW, to warto skorzystać z ułatwień prawnych i bez pozwolenia na budowę z dużo szybszą perspektywą uruchomienia instalacji zdecydować się na imikronstalację do 50 kW. Wszystkie większe instalacje trzeba rozważyć ekonomicznie -  komentuje Paweł Szarek, Bruk-Bet PV.

Tak jak to zwykle bywa - to zależy. Na końcu, szczególnie w przypadku przedsiębiorców, zawsze wygrywa ekonomika.

Zobacz również