Energa jest zdecydowanym liderem wśród polskich grup energetycznych, jeżeli chodzi o produkcję energii z OZE. Ponad 30% produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi właśnie z odnawialnych źródeł. Większościowym akcjonariuszem spółki Energa S.A. jest Skarb Państwa.

Przejęcie Energi przez PKN Orlen

Celem PKN Orlen jest rozwój w kierunku multi-utility, budowa silnego multienergetycznego koncernu oraz dalszy rozwój obszaru energetyki. W ubiegłym tygodniu, ​PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 procent akcji Grupy ENERGA. W jego ramach, ustalona cena akcji Grupy ENERGA wynosi 7 zł. Jak czytamy w komunikacie PKN Orlen, ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN ORLEN zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów.

Obecnie segment energetyczny Orlen, odpowiada za około 15 procent zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział zwiększyłby się do prawie 30 procent.

Obawa o podatki pomorza?

Wobec PKN Orlen pojawiły się zarzuty, że przejęcie Energi odbije się na gospodarce Pomorza. Jednakże PKN Orlen wyjaśnił, że z punktu widzenia podatkowego, Grupa ENERGA zachowa pełną odrębność. To oznacza dalsze wpływy do regionalnego budżetu na identycznych zasadach jak to się dzieje dzisiaj.

Inwestycje w morską energetykę wiatrową

Według PKN Orlen, dzięki przejęciu, Grupa ENERGA będzie mogła połączyć kompetencje w budowie i eksploatacji farm wiatrowych z potencjałem PKN ORLEN. Inwestycja w morską energetykę wiatrową to koszty rzędu kilkunastu miliardów złotych, a dzięki przejęciu spółki, ENERGA będzie mogła w tym przedsięwzięciu uczestniczyć.

Porozumienie?

W dniu 06.12.2019 r. odbyło się spotkanie Daniela Obajtka, Prezesa Zarządu PKN ORLEN z przedstawicielami Związków Zawodowych Grupy ENERGA, które podobno przebiegało w dobrej i konstruktywnej atmosferze.

Energa wydała oświadczenie

Energa wydała oświadczenie dotyczące przejęcia spółki przez Orlen. W oświadczeniu czytamy:

Wezwanie PKN Orlen do kupna akcji Energi SA miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich wyemitowanych akcji Energi SA. Obecnie Zarząd Energi SA analizuje warunki wezwania oraz konsekwencje ekonomiczno-finansowe dla Grupy Energa i zgodnie z przepisami prawa przekaże swoje stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania najpóźniej 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, który przypada 31 stycznia 2020 roku. Czekamy na kolejne etapy tego procesu.

Czy to oznacza, że nic nie jest jeszcze przesądzone?

 

Źródła: PKN Orlen, Energa

Redakcja GLOBEnergia