Czy panele PV są opodatkowane? – Przepisy są niejasne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika

Wątpliwości interpretacyjne, wynikające z niejasnych przepisów, gminy często rozstrzygają na swoją korzyść, a podatnicy zmuszeni są dochodzić swoich praw przed sądami administracyjnymi. Co więcej, każda gmina może nieco inaczej interpretować przepisy. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi sporami, warto uzyskać interpretacje podatkowe, które pozwolą jednoznacznie ustalić sposób i zakres opodatkowania elektrowni fotowoltaicznej i ochronią podmiot, który taką interpretację uzyskał.

Czy panele PV są opodatkowane?

Podobnie jak wcześniej farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne prowadzą aktualnie spory z gminami o to, czy podatkiem od nieruchomości objęte powinny być tylko części budowlane farmy (w przypadku PV głównie konstrukcje nośne – kotwy lub inny system mocowania) czy również urządzenia przetwarzające energię (panele). Rozstrzygnięcie tej kwestii jest niezwykle istotne, bo podatek od nieruchomości w przypadku budowli jest naliczany jako 2% od ich wartości (wartości początkowej ujętej w ewidencji środków trwałych).

Jak wiadomo, 2% od wartości samych konstrukcji nośnych a 2% od wartości konstrukcji nośnych wraz z panelami, to ogromna różnica. Pojawia się więc pytanie: co na potrzeby podatku od nieruchomości powinno zostać uznane za budowlę – sama konstrukcja nośna czy również zainstalowane na niej panele fotowoltaiczne?

Przepisy w tym zakresie są niejednoznaczne. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odsyła do przepisów prawa budowlanego, które przecież mają zupełnie inny cel niż nakładanie podatków. Gąszcz definicji obiektu budowlanego, budowli czy urządzenia technicznego, przyjętych na potrzeby prawa budowlanego, wprowadza chaos interpretacyjny. Trudno w nim odnaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy panele fotowoltaiczne są objęte podatkiem od nieruchomości czy też nie.

Zmiana przepisów

Wydawać by się mogło, że sytuację rozstrzygnie zmiana przepisów prawa budowlanego, która na potrzeby podatku od nieruchomości obowiązuje od początku 2018 roku. Doprecyzowane zostało, że przez budowlę należy rozumieć m.in. części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń).

W naszej ocenie, wprowadzenie takiego doprecyzowania powoduje, że skoro budowlą są jedynie części budowlane urządzeń technicznych, to w przypadku elektrowni fotowoltaicznej opodatkowaniu jako budowla powinny podlegać jedynie konstrukcje nośne. Cały czas można jednak spotkać się z odmiennym stanowiskiem gmin, które w wydawanych interpretacjach różnie uzasadniają swoją próbę rozszerzenia podstawy opodatkowania na panele PV, tak by uzyskać wyższe dochody z podatku od nieruchomości. Podatnicy zmuszeni są dochodzić swoich praw przed sądami administracyjnymi, które najczęściej prezentują korzystne dla nich stanowisko.

W niektórych orzeczeniach sądy wskazują, że panele fotowoltaiczne, nie są wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych, w związku z czym nie stanowią obiektów budowlanych. Trzeba jednak liczyć się z tym, że w celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia, trzeba będzie od interpretacji wydanej przez organ gminny odwoływać się nie tylko do właściwego SKO, ale również do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a nawet Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nowa definicja budowli

Zdaniem wielu ekspertów, nie tylko ze względu na farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe, ale biorąc pod uwagę nieustanne powstawanie coraz to nowych kategorii obiektów budowlanych, do których trudno stosować przestarzałe przepisy, potrzebna jest całkowicie nowa definicja budowli na potrzeby podatku od nieruchomości. Dostrzegając ten problem, w styczniu Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował seminarium eksperckie w tym zakresie, ale droga do przygotowania i wprowadzenia nowych przepisów wydaje się długa i niepewna. Właścicielom farm fotowoltaicznych na ten moment nie pozostaje więc nic innego poza składaniem wniosków o interpretację i zaskarżaniem rozstrzygnięć organów gminy do sądów administracyjnych.

Dowiedz się więcej!

  • Podatek rolny versus podatek od nieruchomości
  • Kto jest podatnikiem?
  • Jak się zabezpieczyć?

Cały artykuł przeczytaj TUTAJ!

/Maria Kopówka - Doradczyni podatkowa, radczyni prawna

Witold Chmarzyński - Radca prawny, wspólnik CCLaw/

Zobacz również