Łączna liczba zainstalowanych oraz przyłączonych do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych na koniec 2015 roku osiągnęła poziom 4217, z czego aż 3643 instalacje zainstalowano w samym roku 2015. Ich liczba nieustannie rośnie. Warto zauważyć, że niespełna 3 lata temu, bo pod koniec 2013 roku było ich zaledwie 40.

mikroinstalacjePV

W ubiegłych latach dynamiczny wzrost liczby mikroinstalacji był podyktowany między innymi planami wprowadzenia taryf gwarantowanych, które zapewniałyby inwestorom bardzo korzystne warunki rozliczeń i sprzedaży wyprodukowanej energii.  Ustawa o OZE, które wyszła w życie 1 lipca 2016 roku nie wprowadza jednak taryf gwarantowanych, a rozliczenia na zasadzie opustów i nie umożliwia sprzedaży energii z mikroinstalacji prosumenckich. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że aby jak najkorzystniej eksploatować mikroelektrownię należy jak najwięcej energii konsumować w czasie rzeczywistym. Wtedy korzystamy z wyprodukowanej energii 1:1. Jeśli skorzystamy z własnej energii, którą udostępni nam sieć tracimy odpowiednio 20-30% wyprodukowanej przez nas energii.

Jak wyglądała sytuacja z konsumpcją własną pod koniec 2015 roku?

Jak wynika z przeprowadzonych przez SBF Polska PV wraz z redakcją GLOBEnergia analiz, które polegały na porównaniu ilości energii wyprodukowanej oraz ilości energii wprowadzonej do sieci w przypadku mikroinstalacji określono, że bieżąca konsumpcja własna wynosi średnio ok. 11 %.

Jest to relatywnie niski wynik biorąc pod uwagę dominację małych mocy mikroinstalacji PV. Powodem niewielkiego udziału bieżącego zużycia energii z instalacji PV jest bardzo duży udział instalacji wykonywanych przez osoby fizyczne w ramach gospodarstw domowych, których profil zapotrzebowania na moc nie koreluje dobrze z profilem mocy dostarczanej przez instalacje PV. Tę sytuację można, a nawet należy zmieniać między innymi przez inteligentne sterowanie pracującymi w gospodarstwie urządzeniami: pompami ciepła, zmywarkami, pralkami itd…..

Źródło: Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010 – 2020, SBF Polska PV, GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia