Czy Polska wprowadzi obowiązek instalacji fotowoltaiki na parkingach?

Ekspansja fotowoltaiki wymaga dużych powierzchni gruntów i dachów. Kolejne kraje wprowadzają obowiązek instalowania systemów fotowoltaicznych w nowym budownictwie. Francja chce wykorzystać dachy dużych parkingów. Czy Polska wprowadzi podobny obowiązek? Odpowiada ministerstwo klimatu i środowiska.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy, że Francja chce wesprzeć rozwój OZE poprzez wprowadzenie obowiązku instalacji urządzeń na dachach wyznaczonych budynków. Wyznaczono 80 parkingów, na dachach których w ciągu pięciu lat powinny pojawić się systemy generujące energię słoneczną. Jeżeli na parkingu nie ma dachu, należy go wybudować. W efekcie duże parkingi w tym kraju mogą stać się o wiele bardziej zacienione i ekologiczne. O jakich parkingach mowa? Największe obszary do parkowania znajdują się koło supermarketów i w centrach handlowych. Przykładowo Disneyland rozpoczął plany wdrożenia na dużą skalę fotowoltaicznego zadaszenia na swoim głównym parkingu dla gości. Od 2023 roku panele mają produkować 36 GWh energii rocznie, co według firmy odpowiada rocznemu zużyciu energii przez miasto liczące 17 400 mieszkańców.

Czy podobny obowiązek zostanie wprowadzony w Polsce?

Takie pytanie zadała posłanka Henryka Krzywonos-Strycharskiej oraz grupa posłów w interpelacji skierowanej do ministerstwa klimatu i środowiska. Resort odpowiedział, że nie prowadzi działań mających na celu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku montażu instalacji fotowoltaicznych na parkingach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Nie wykluczył jednak wdrażania podobnych inicjatyw ze względu na „konieczność rozwoju innowacyjnych rozwiązań” w tym zakresie oraz „potrzebę dalszej ekspansji energetyki odnawialnej”.

Ewentualne propozycje powinno się rozpatrywać w kontekście zaproponowanego przez Komisję Europejską planu REPowerEU. Dokument przewiduje rozwój fotowoltaiki poprzez dalszy rozwój rozproszonej energetyki obywatelskiej, zwiększanie udziału „local content” w łańcuchach wartości PV, rozwój sieci elektroenergetycznej, skrócenie i ułatwienie procedur czy też aktualizację zasad planowania przestrzennego w taki sposób, aby uwzględniać instalacje fotowoltaiczne na dachach nowo powstających budynków – przypomina resort.

Jednym z celów UE jest instalowanie modułów PV na dachach budynków mieszkalnych, publicznych, komercyjnych i przemysłowych. Do 2026 roku systemy PV powinny być instalowane na wszystkich nowych budynkach publicznych i komercyjnych o powierzchni użytkowej większej niż 250 m², do 2027 roku - na wszystkich istniejących budynkach publicznych i komercyjnych o powierzchni użytkowej większej niż 250 m², zaś do 2029 roku - na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych. „Strategia UE na rzecz energii słonecznej” dotyczy także zagadnień wspierania innowacyjnych form wdrażania fotowoltaiki i integrowania jej z budynkami, czy miejscami parkingowymi (np. jako część konstrukcji).

Potrzebna modernizacja sieci elektroenergetycznych 

Resort podkreśla, że realizacja wszelkich inicjatyw w zakresie rozbudowy zdolności wytwórczych, musi być prowadzona równolegle z gruntowną modernizacją sieci elektroenergetycznych, polegającą na jej przystosowaniu do przyłączenia znacznych mocy. Już teraz polski sektor OZE zmaga się z problemem odmów przyłączenia instalacja do sieci. 

Założenia strategii „mogą być” przedmiotem współpracy MKiŚ z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w 2023 roku.

W przypadku wdrażania tego typu rozwiązań konieczne będzie jednak ich zsynchronizowanie z odpowiednimi komponentami finansowymi

wskazuje resort

Obecnie moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce osiągnęła poziom 12 GW, z czego większość stanowią mikroinstalacje prosumenckie. 

Źródło: Sejm

Zobacz również