Niezbędne zmiany w systemie taryf – oto kilka powodów

Nad modelem taryfowania w Polsce pochylili się eksperci think-tanku energetycznego Forum Energii. Wskazują na kilka powodów, dla których należy go zmienić. Pierwszym z nich są wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce, w szczególności hurtowej. Spowodowane jest to dużym udziałem węgla w polskim miksie energetycznym, wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz niską konkurencją na polskim rynku. Eksperci wyjaśniają, że ceny energii dla odbiorców indywidualnych są regulowane, a przedsiębiorcy i przemysł ponoszą coraz wyższe koszty, w efekcie będą poszukiwać wszelkich sposobów ograniczenia rachunków. Dotyczyć to będzie nie tylko kosztów zakupu energii, ale także jej dostarczania. W skrajnych przypadkach, liczba odbiorców korzystających z sieci spadnie, ale jej koszty nadal trzeba będzie pokrywać w szczególności przy dużych inwestycjach w sieci dystrybucyjne.

Drugim powodem są zmieniające się zachowania odbiorców, którzy z chęcią inwestują we własne źródła energii. Wymusza to rozbudowę sieci oraz usprawnienie zarządzania popytem i podażą energii. Nie bez znaczenia pozostają rozwijające się technologie jak pompy ciepła czy elektromobilność.  Niezbędnym narzędziem są dynamiczne taryfy, które zachęcą użytkowników do korzystania z prądu do ładowania aut czy ogrzewania domu wtedy, kiedy jest najtaniej.
Kolejny argument dotyczy przestarzałego i nieprzystosowanego systemu dystrybucyjnego, który może nie udźwignąć skutków transformacji energetycznej. Konieczne są inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci, ale nie tylko. Niezbędna jest poprawa elastyczności, coraz większe rozproszenie źródeł, aktywni odbiorcy, automatyzacja i inteligentne opomiarowanie. Wzrost stawek sieciowych jest w kolejnych latach nieunikniony. Powinny pojawić się także stawki dynamiczne. Dynamiczny system taryfowy może zachęcić odbiorców do lepszego wykorzystania sieci, co spowoduje, że koszty za kilowatogodzinę będą niższe. W wielu przypadkach rozwiązaniem tańszym niż rozbudowa sieci i  przesunięcie zapotrzebowania na moc.

Nowy system taryf

Eksperci wyliczają, że konsumenci powinni płacić za usługi sieciowe proporcjonalnie do tego, ile i kiedy korzystają z sieci. Nowy model taryfowania powinien zachęcać do zmiany starych nawyków i kontrolowania, w jakich momentach korzystanie z prądu jest najbardziej opłacalne (np. do ładowania samochodu elektrycznego).

Odbiorcy wytwarzający energię powinni także odpowiednio uczestniczyć w kosztach ponoszonych przez sieć, gdyż ich zachowania mają wpływ na sieć dystrybucyjną. Taryfy powinny sprawiedliwie traktować ich aktywność w sieci oraz rozliczać energię, którą do niej wprowadzają i z niej pobierają. Autokonsumpcja wytworzonej energii powinna pozwalać prosumentowi zaoszczędzić na opłatach, a oddana do sieci energia powinna być premiowana.

Potrzeba jest także zróżnicowanie taryf sieciowych dla różnych grup konsumentów np. aktywnych i biernych. W gospodarstwach, które nie posiadają pojazdów elektrycznych ani pompy ciepła, zużycie energii elektrycznej jest relatywnie niewielkie. Dla nich wystarczająca jest taryfa sieciowa oparta na pobieranej energii. Gospodarstwa, które pobierają znacznie więcej energii na skutek zainstalowanych technologii jak ładowarki PV, pompy ciepła,  powinni mieć dostęp do bardziej zróżnicowanych taryf. Ważne jest także zadbanie o odbiorców o najniższych dochodach.

Analitycy przekonują, że projektowanie taryf jest integralną częścią polityki publicznej, która powinna wspierać, a nie utrudniać transformację energetyczną. Inteligentne taryfy mogą dać konsumentom bodźce do podejmowania właściwych działań takich jak oszczędzanie energii czy korzystania z niej wtedy, kiedy jest to dla nich najbardziej opłacalne.

Źródło: Forum Energii

 

Redakcja GLOBEnergia