Czy powstanie fundusz gwarancyjny dla rolników dzierżawiących grunty pod farmy PV?

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

W odpowiedzi na pytania posła odpowiedział wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska. Poinformował, że resort dotychczas nie otrzymywał postulatów dotyczących powołania funduszu gwarancyjnego dla rolników, którzy dzierżawią swoje grunty pod farmy fotowoltaiczne. Powstanie takiego funduszu nie jest także rozważane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zyska przypomniał, że 11 września 2020 roku polska branża fotowoltaiczna podpisała list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju branży PV w Polsce. Celem porozumienia jest współpraca krajowych firm, mobilizacja i konsolidacja krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki, a także współpraca z rządem i administracją publiczną nad strategią przemysłową i wypracowaniem propozycji wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład. W tym celu powołano grupy robocze odpowiadające zidentyfikowanym obszarom porozumienia sektorowego, takim jak rozwój krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych, rozwój nowych segmentów fotowoltaiki i integracji z siecią, zniesienie barier ograniczających rozwój PV, a także rozwiązania edukacyjne i promocyjne w zakresie fotowoltaiki.

- Na bazie raportów przygotowanych przez ww. grupy robocze, pod kierunkiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska wypracowane zostanie porozumienie sektorowe określające dalszą ścieżkę rozwoju sektora PV w Polsce. Wśród zdiagnozowanych potrzeb, niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju fotowoltaiki w Polsce, nie znalazły się postulaty nawiązujące do konieczności powołania funduszu gwarancyjnego dla właścicieli gruntów dzierżawionych pod instalacje fotowoltaiczne - informuje Zyska.

W opinii resortu wprowadzenie takiego narzędzia jak fundusz gwarancyjny dla rolników nie jest konieczne w kontekście obowiązującego stanu prawnego, a mianowicie dedykowanego dla wsparcia rozwoju wielkoskalowych instalacji OZE, w tym instalacji PV, aukcyjnego systemu wsparcia, funkcjonującego od dnia 1 lipca 2016 roku. System aukcyjny i obowiązująca w jego ramach gwarancja ceny zakupu energii przez okres 15 lat stanowi wystarczający rodzaj zabezpieczenia inwestycji, zarówno dla inwestorów, jak i dla dzierżawców gruntów.

Wiceminister zauważył, że jednocześnie w obliczu zmieniających się uwarunkowań rynkowych dotyczących odnawialnych źródeł energii, w przyszłości nie można wykluczyć podjęcia działań mających na celu utworzenie tego typu narzędzi, które mogą przyczynić się do dalszego, bezpiecznego rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

Potencjał OZE drzemie na wsi

Eksperci i rządzący podkreślają, że największy potencjał rozwoju OZE znajduje się na obszarach wiejskich. W dobie boomu fotowoltaicznego związanego z mikroinstalacjami słonecznymi, pojawiają się pytania o rozwój mikroinstalacji wiatrowych oraz biomasy, których największy potencjał wykorzystania jest na obszarach wiejskich. Rolnicy decydują się także na instalacje fotowoltaiczne, jednak służą one najczęściej stricte do pokrywania zapotrzebowania na energię w domach.

Rolnicy decydują się na inwestycję w OZE, ale konieczność rozwoju takich źródeł OZE na obszarach wiejskich jest spowodowana m.in. rosnącymi wymogami środowiskowymi, w tym związanymi z ograniczeniem stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, co możliwe jest np. dzięki nawozowemu wykorzystaniu produktu pofermentacyjnego z biogazowni rolniczych.

Ponadto rolnicy jako właściciele wielu gruntów decydują się na wydzierżawienie nieruchomości pod inwestycje fotowoltaiczną. Umowa dzierżawy pod instalację farmy fotowoltaicznej to jeden ze sposobów na dodatkowy (pasywny) zarobek dla właściciela nieruchomości. Ze współpracy korzysta także deweloper, dla którego podstawą rozwoju instalacji OZE jest właśnie pozyskanie praw do gruntów. Pojawia się wiele pytań i zarazem wątpliwości o umowy dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę. Najbardziej medialną kwestią jest recykling farmy, wokół której pojawia się wiele nieścisłości. Czy właściciel nieruchomości musi obawiać się, że w przyszłości będzie zobowiązany pokryć koszty recyklingu PV? Pytaliśmy Radcę Prawnego i Partnera w CCLaw, Witolda Chmarzyńskiego.

Temat umów dzierżawy został poruszany w najnowszym wydaniu naszego magazynu GLOBenergia.pl. Ekspert Piotr Rudyszyn w tekście “Umowy dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę – fakty, mity i praktyka” przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące umów dzierżawy gruntów pod instalacje fotowoltaiczne. Polecamy!

Źródło: Sejm

Zobacz również