Instalacje fotowoltaiczne, dzięki zaawansowanym funkcjom falowników zyskują nowe możliwości monitorowania nie tylko produkcji energii, ale też pracy całej instalacji. To z kolei przekłada się na ograniczenie kosztów serwisowych. Jak bardzo?

Bilans jednej z firm wykonawczych

Analizując zgłoszenia serwisowe jednej z firm wykonawczych obliczyliśmy, jaka część zgłoszeń serwisowych została rozstrzygnięta zdalnie, Okazuje się, że w 2020 roku, aż 76% z nich nie wymagała interwencji serwisanta na miejscu. Wymiany gwarancyjne falowników, które były konieczne po takich wyzwaniach to zaledwie 2% przypadków. Serwis osprzętu to około 5% zdarzeń. Generalizując, tylko w 15% przypadków konieczna była wizyta na miejscu.

Zaokrąglając, trzy czwarte spraw firma wykonawcza jest w stanie rozwiązać zdalnie, a więc teoretycznie, w zależności od polityki firmy – bezpłatnie. – komentuje wyliczenia Tomasz Pudlik, menedżer działu rozwoju i wsparcia technicznego w Solgen.

Jeżeli klienci nie mieliby monitoringu online swoich instalacji, to każdy z przypadków musiałby zakończyć się wizytą serwisanta na miejscu. Taki wyjazd – jak widać po statystykach, może okazać się zupełnie niepotrzebny, a sama przyczyna problemu leżeć poza zakresem działań serwisu. Warto zauważyć, że wezwanie mogłoby okazać się bezpodstawne, a wtedy właściciel zostałby obciążony kosztami.

Pierwszy wniosek wynikający z możliwości monitoringu online systemów PV – ¾ klientów zaoszczędzi gotówkę, na prostych problemach serwisowych falowników. Ile kosztuje taka podstawowa wizyta serwisowa?

  • koszt dojazdu na bezpodstawne wezwanie serwisowe to 0,80 zł/km
  • roboczogodzina serwisanta to koszt 120 zł,

Koszt wizyty na miejscu zaczyna się więc od około 200 PLN. To mniej więcej tyle, co koszt energii wyprodukowanej w ciągu miesiąca w niewielkim gospodarstwie domowym.

Oszczędności na monitoringu nie tylko dla klienta

Na monitoringu oszczędza nie tylko klient, ale też firma wykonawcza, która ogranicza koszty wyjazdów, koszty związane z zatrudnieniem odpowiedniej liczby osób do serwisu. Oszczędza nie tylko pieniądze, ale i czas, bo dzięki monitoringowi posiada ona możliwość szybszej obsługi zleceń i delegowania osób z wiedzą specjalistyczną do zadań odpowiadających złożoności problemu. Sama automatyzacja i archiwizacja zgłoszeń serwisowych jest bardzo pomocna.

Automatyczne archiwizowanie zdarzeń serwisowych oraz planowanie prac serwisowych wraz z ich lokalizacją pomaga zmapować i zorganizować pracę – dodaje Tomasz Pudlik.

Podsumowując, monitoring pracy systemu fotowoltaicznego to same benefity:

  • możliwość ograniczenia kosztów serwisowych,
  • szybsza obsługa zleceń, w dużej części “od ręki” poprzez helpdesk,
  • możliwość oddelegowania osób z wiedzą specjalistyczną do zadań odpowiadających złożoności problemu,
  • zcentralizowanie działań serwisowych i łatwiejsza ich archiwizacja,
  • możliwość zdalnego wprowadzania zmian i aktualizacji, zdalnej obserwacji i diagnostyki.

Oferta systemów monitoringu jest bogata, każdy z producentów dba o przyjazny interfejs, przejrzystość danych, wygodny kontakt z instalatorem i bogate funkcje diagnostyczne. Jest w czym wybierać.

Redakcja GLOBEnergia