Podwyższony poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód trzeba udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska. Podwyższony poziom dofinansowania został uruchomiony 21 października tego roku. Ile wniosków złożono?

Czyste Powietrze – statystyki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że według stanu na 6 listopada 2020 roku, do programu Czyste Powietrze od początku jego funkcjonowania (19.09.2020 r.) złożono w sumie 177 362 wniosków. Od 15 maja 2020 roku, czyli od uruchomienia nowej wersji programu, złożono 38 004 wnioski. 4616 wpłynęło w formie elektronicznej. Ile wniosków złożono o podwyższony poziom dofinansowania?

Podwyższony poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania został uruchomiony 21 października 2020 roku. Od tego czasu, do 6 listopada 2020 roku złożono 265 wnioski o dofinansowanie. To oznacza, że przez 11 dni Polacy składali po 24 wnioski dziennie.

W całej nowej wersji programu Polacy składali 217 wniosków dziennie. Dla porównania, przy takim samym przeliczeniu przed uruchomieniem podwyższonego poziomu dofinansowania, według stanu na 16.10.2020 roku Polacy składali po 216 wniosków dziennie.

To oznacza, że na razie podwyższony poziom nie spowodował przyspieszenia realizacji programu.

Czyste Powietrze 2.0. – w których województwach składane jest najwięcej wniosków?

Łączna liczba wniosków złożonych w programie wynosi 177 362 szt., na łączną kwotę 3 340 592 362 zł. Z kolei łączna liczba wniosków złożonych w nowej odsłonie wynosi 38 004 szt., na łączną kwotę 397 568 481 zł.

Wnioski złożone w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze, źródło NFOŚiGW – twitter

Najwięcej wniosków do nowej odsłony programu Czyste Powietrze zostało złożonych w województwie śląskim. Na Śląsku złożono łącznie 6584 wnioski. W województwie śląskim odnotowano największe zainteresowanie elektronicznymi wnioskami. Złożono ich 987.
Łączna kwota dofinansowania w nowej wersji programu na Śląsku wyniosła 67.73 mln zł.

Na drugim miejscu znalazła się Małopolska. Małopolanie w nowej wersji programu złożyli 4190 wniosków, w tym 987 e-wniosków. Łączna kwota dotacji to 45,8 mln zł.

Program Czyste Powietrze 2.0. cieszy się najmniejszym zainteresowaniem w województwie lubuskim. Złożono tam jedynie 944 wnioski na kwotę niespełna 10 mln zł.

Redakcja GLOBEnergia