Czy w 2023 r. przyłącza się więcej mikroinstalacji niż w 2022?

W maju tego roku operatorzy sieci zarejestrowali przyłączenie ponad 15 tys. nowych prosumentów, co stanowi drugi najlepszy wynik w 2023 roku. Jednakże liczby te są daleko od osiągnięć z pierwszych miesięcy zeszłego roku, kiedy to system rozliczeń oparty na opustach był stopniowo wygaszany. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Czy w 2023 r. przyłącza się więcej mikroinstalacji niż w 2022?

Podziel się

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) podało, że w maju operatorzy sieci dystrybucyjnych zarejestrowali łącznie 15 375 prosumentów, którzy uruchomili mikroinstalacje o łącznej mocy 142,7 MW. Przypomnijmy, że największy wzrost liczby nowych prosumentów odnotowano w marcu, gdzie przyłączono 19 452 mikroinstalacje o łącznej mocy 168,4 MW.

Jeżeli porównamy te liczby z dynamicznym wzrostem przyłączeń mikroinstalacji odnotowanym przed rokiem, kiedy obowiązywał system opustów, to nie są to duże przyrosty. Wówczas prosumenci mieli możliwość skorzystania z tego systemu, jeśli zgłosili przyłączenie mikroinstalacji do końca pierwszego kwartału 2023 roku. Osoby, które zgłosiły się później, kwalifikowały się już tylko do nowego systemu net-billingu, w którym rozliczenia nadwyżek energii wprowadzonych do sieci są oparte na średniej miesięcznej cenie energii z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca. Trzeba też przyznać, że rynek się nasycił i z biegiem czasu chętnych i zdecydowanych na montaż fotowoltaiki będzie nieco mniej. 

Powrót do sytuacji z 2019?

Wprowadzenie systemu net-billingu wprowadziło zamieszanie na rynku prosumenckim, a skala inwestycji w nowe mikroinstalacje wyraźnie zwolniła i nie osiągnęła jeszcze poziomu rekordowego notowanego przed wyłączeniem systemu opustów. Prosumenci w net-billingu mogli czuć się rozpieszczeni przez ubiegłoroczne wysokie ceny energii elektrycznej. Od samego jednak początku eksperci branżowi podnosili kwestie, że nie ma szans, aby w normalnych warunkach rynkowych net-billing był bardziej opłacalny od systemu opustów. Szerzej tę kwestię opisywaliśmy w artykule Net-billing vs. opusty – który system rozliczeń fotowoltaiki wypada lepiej?

Przyłączone mikroinstalacje

Na zakończenie maja 2023 roku w Polsce liczba mikroinstalacji należących do prosumentów wzrosła do 1,27 mln, przewyższając liczbę z końca 2022 roku o 65,4 tysiąca. Moc mikroinstalacji w Polsce na końcu maja 2023 roku wyniosła 9619,8 MW, co oznacza wzrost o 618,2 MW w ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku.

Średnia moc mikroinstalacji

Operatorzy sieci odnotowali, że średnia moc mikroinstalacji przyłączanych w maju wyniosła 9,28 kW. Była ona wyższa niż średnia moc z kwietnia (9,05 kW) i marca tego roku (8,66 kW). Jednak średnia moc mikroinstalacji z maja była niemal o 2,5 kW niższa niż średnia moc z rekordowego grudnia ubiegłego roku, kiedy przyłączano mikroinstalacje o przeciętnej mocy wynoszącej 13,83 kW. Takie różnice wskazują na większy udział w rynku mikroinstalacji firmowych, które zazwyczaj posiadają większą moc w porównaniu do mikroinstalacji domowych.

W ciągu całego roku 2022, średnia moc przyłączonych mikroinstalacji wyniosła 9,68 kW, co było wyższą wartością niż średnia moc z 2021 roku, która wynosiła 7,62 kW. Natomiast w pierwszym kwartale 2023 roku, średnia moc przyłączanych mikroinstalacji wyniosła 9,64 kW.

Źródło: PTPiREE.

Zobacz również