Cel programu Czyste Powietrze jest jasny: zlikwidować smog w Polsce, a wraz z nim 3 miliony przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe. Jednocześnie z programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, wentylację mechaniczną, czy też dokumentację.
Czy w takim razie w budynku, w którym znajduje się efektywne źródło ciepła, na przykład kocioł gazowy można skorzystać z programu Czyste Powietrze? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Budynek, w którym znajduje się efektywne źródło ciepła, np. kocioł gazowy

Jeżeli w budynku znajduje się inne źródło ciepła niż źródło na paliwo stałe lub źródło ciepła na paliwo stałe, które spełnia wymagania minimum 5 klasy, dotacja może być udzielona wyłącznie na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż) oraz wykonanie audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej oraz ekspertyz. Oznacza to, że zgodnie z regulaminem programu, nawet stary kocioł gazowy, nie może zostać wymieniony w ramach dotacji.

Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli oprócz nieefektywnego kotła na paliwo stałe, w budynku znajduje się kocioł gazowy. Warunek jest taki, że ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 lat) w tym budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok, co odpowiada około 30% średniego zużycia w gospodarstwie domowym.

A co z ulgą termomodernizacyjną?

Program Czyste Powietrze można połączyć z ulgą termomodernizacyjną. Trzeba jednak pamiętać, żeby podczas odliczenia, odjąć od kosztów inwestycyjnych wysokość otrzymanej dotacji.

Wymiana starego kotła gazowego na nowy jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne będzie mogła zostać odliczona w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Redakcja GLOBEnergia