Aktualności Aktualności

Czy warto kupić czujnik jakości powietrza ?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pakiet antysmogowy niska emisja

Są różne sposoby walki z zanieczyszczonym powietrzem. Każdy z nas ma wpływ na jego stan, dlatego warto zastanowić się jak przyczynić się do jego poprawy. Walka o czyste powietrze w naszym kraju nabiera tempa głównie za sprawą programów finansujących wymiany starych źródeł ciepła, np. startujący program priorytetowy Czyste Powietrze. Władze starają się informować i edukować społeczeństwo, jednym z przykładów tego działania są tablice informacyjne o stanie zanieczyszczenia powietrza lub aplikacja mobilna, która informuje nas o tym czy lepiej zostać w domu i nie wdychać zanieczyszczonego powietrza. Stan powietrza możemy monitorować również na własną rękę, kupując czujnik jakości powietrza. Urządzenie to może podawać podstawowe informacje o stężeniu pyłu zawieszonego w naszej okolicy. Na rynku jest wielu producentów oferujących tego typu sprzęt, ale czy będzie to wiarygodne źródło informacji ?

Badanie urządzeń pomiarowych

W ciągu ostatnich dwóch lat popularność niedrogich, małych czujników jakości powietrza znacznie wzrosła. Na rynku pojawiło się wiele urządzeń, których skuteczność działania nie została zweryfikowana. Władze Województwa Małopolskiego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Gmina Rabka-Zdrój, Gmina Dobczyce oraz Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy postanowiły wykonać badanie, którego celem miało być zweryfikowanie poprawności działania czujników jakości powietrza. Pomiary porównawcze przeprowadzono w dwóch edycjach. Pierwsza edycja odbyła się w okresie 15.02.2017 – 20.06.2017 w Rabce-Zdroju, a druga w Dobczycach w okresie 01.012.2017 – 15.03.2018.

Badaniu poddano kilka urządzeń, po dwa egzemplarze tego samego producenta. Oceniano przede wszystkim, kompletność przysyłanych danych, zgodność wyników między dwoma testowanymi urządzeniami tego samego producenta, zgodność wyników między badanym urządzeniem a urządzeniem referencyjnym. Jeżeli chodzi o kompletność przekazywania danych, wyniki wahały się od 50 do 100%. U większości urządzeń zanotowano rozbieżności w wynikach dwóch tych samych urządzeń. Również większość urządzeń wykazywało różnice w wynikach w odniesieniu do metody referencyjnej. Dopiero po kalibracji, badane sprzęty wykazywały znacznie lepsza zgodność.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie czujnika jakości powietrza ?

Podczas zakupu urządzenia warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

  • Przy wyborze czujnika należy dopytać producenta czy występuje rozbieżność wyników pomiaru między dwoma takimi samymi urządzeniami, brak zgodności może świadczyć o nie zbyt rzetelnym pomiarze urządzenia.
  • Kolejne pytanie skierowane do producenta powinno dotyczyć niepewności pomiaru średniej dobowej, brak takiej informacji w specyfikacji produktu, może sugerować, że producent nie za parametru.
  • Kolejnym istotnym aspektem jest kalibracja urządzenia. Warto zapoznać się z procesem kalibracji, gdyż od niej zależy poprawność działania urządzenia, co przekłada się na dokładność podawanych wyników.
  • Badane powietrze nie powinno być zawilgocone, dlatego warto zwrócić uwagę czy urządzenie wyposażone jest w element kondycjonujący próbkę powietrza przed pomiarem.
  • Jeśli chodzi o użytkowanie urządzenia, ważną kwestią jest odpowiednie zlokalizowanie czujnika. Najlepiej stosować się do wytycznych w instrukcji danego urządzenia.

Pomiary wykonane za pomocą czujników jakości powietrza często nie są miarodajne, dlatego nie nadają się do ogłaszania poziomów alarmowych pyłu PM10 w ramach oficjalnych procedur. Należy zwracać uwagę na wyniki prezentowane przez oficjalne stacje Państwowego Monitoringu Środowiska oraz komunikaty Wojewódzkiego Zarządzania Kryzysowego dotyczące jakości powietrza. Jednak niektóre czujniki mimo znacznych niepewności pomiarów, można stosować w celach edukacyjnych lub informacyjnych.

Źródło: powietrze.malopolska.pl