Czy warto łączyć offshore z produkcją wodoru?

Wodór paliwem przyszłości - to hasło powtarzane przez ekspertów z dziedziny magazynowania energii, elektryczności, elektromobilności. Nic dziwnego, jest bardzo uniwersalnym surowcem. Podczas Trendów Energetycznych rozmawialiśmy o jego zastosowaniach, o możliwych w Polsce sektorach energetyki czy ciepłownictwa w których znajdzie zastosowanie i może być wykorzystywany na szerszą skalę. O planach wykorzystania wodoru w PGNiG opowiadał Marcin Górka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu PGNiG. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Wodór może być wykorzystywany w energetyce do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. Jest efektywnym źródłem energii, wydajnym magazynem energii, nie emituje toksycznych, bądź szkodliwych substancji nawet przy spalaniu i produkcji. 

PGNiG stawia na wodór?

Wodór to paliwo alternatywne, które PGNiG chce dostarczać swoim odbiorcom i jest naturalnym kandydatem, by stać się w przyszłości źródłem energii wykorzystywanym w Polsce na szerszą skalę.

Potencjał PGNiG w ramach koncernu multienergetycznego wspólnie z Orlenem, Lotosem i Energą sprawia, że łączenie produkcji wodoru z działaniami w ramach morskich farm wiatrowych powinno ułatwić realizację projektów wodorowych. Obecnie jesteśmy na początkowym etapie rozwoju

- opowiada Marcin Górka - Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu PGNiG dodając, że obecnie realizowane są projekty pilotażowe w ramach prowadzonej działalności  B+R+I, po którym planowane jest wejście w fazę realizacji działań na większą skalę

Marcin Górka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu PGNiG

Polski offshore wesprze energetykę wodorową?

Wodór jest łatwy do transportowania, przechowywania i do magazynowania energii elektrycznej, zwłaszcza tej generowanej z odnawialnych źródeł energii. W Polsce będziemy świadkami wykorzystywania wodoru do magazynowania energii elektrycznej produkowanej przez pilotażowe, polskie instalacje offshore, czyli turbiny wiatrowe zlokalizowane na Bałtyku. 

Takie projekty planu wdrożyć właśnie PGNiG:

- Docelowo planowane jest wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych do produkcji zielonego wodoru w procesie elektrolizy. Jest to proces wysoce energochłonny, co kreuje synergie w obszarze wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z wielkoskalowych projektów offshore. - opowiada Marcin Górka. 

To jeszcze nie wszystko. Ciekawy jest nie tylko sam pomysł na połączenie wodoru z energią z offshore, ale też to, gdzie ma być magazynowany wyprodukowany wodór. 

- Odnośnie naszych planów na najbliższe lata - to oprócz wspomnianych już synergii (produkcja energii elektrycznej z energii elektrycznej pochodzącej z offshore), dostrzegamy  również potencjał w rozwoju wielkoskalowego magazynowania energii w postaci wodoru w kawernach solnych, produkcji niebieskiego wodoru w okresie przejściowym, a także dalszej budowy kompetencji i uczestnictwa naszej wykwalifikowanej kadry w rozwoju projektów wodorowych - snuje plany Marcin Górka - Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu PGNiG. 

O polskich kawernach solnych, jako spichlerzu energetycznym Europy mówi nie tylko PGNiG. Potwierdzają to opracowania naukowe, na które powołuje się chociażby Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dane naukowe wskazują, że w moglibyśmy magazynować wodór o potencjale energetycznym 10 tys. TWh. Taki magazyn mógłby wystarczyć Europie za kilka lat, w zależności od europejskiego zapotrzebowania na energię. 

W wodorze, jako paliwie przyszłości mogą świadczyć również doliny wodorowe, które powstając w naszym kraju mają decydować o nasyceniu technologiami, jakości gospodarki wodorowej oraz jego wykorzystaniu w energetyce, ciepłownictwie, transporcie oraz przemyśle.

Opracowano na podstawie Wielobranżowego Raportu Trendów Energetycznych 2022, GLOBENERGIA

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia