Pompy ciepła i kotły wodorowe alternatywą dla gazu?

Produkcja energii z wykorzystaniem gazu ziemnego w sektorze ciepłowniczym jest największym źródłem emisji CO2 w Wielkiej Brytanii. Aby zapewnić zerową emisję netto należy zaproponować inne niskoemisyjne rozwiązania (pompy ciepła lub kotły spalające czysty wodór). Kluczowe w tym aspekcie będzie wprowadzenie krajowego programu, który będzie obejmował zarówno gospodarstwa domowe jak i duże przedsiębiorstwa we współpracy z innymi sektorami.

Prawdopodobnie największym z wyzwań będzie skoordynowana zmiana nastawienia konsumentów i ich decyzji zakupowych. Instalacja pomp ciepła, mimo iż jest jednym z najbardziej wydajnych rozwiązań, będzie jednocześnie wymagała poprawy izolacji termicznej zasobów mieszkaniowych Wielkiej Brytanii. Kotły wodorowe mogą wydawać się prostym rozwiązaniem, jednak ich ogólnodostępność dla gospodarstw domowych jest niewielka.

Efektywność energetyczna kluczem do dekarbonizacji

Poprawa efektywności energetycznej jest istotnym czynnikiem w dążeniu do gospodarki zeroemisyjnej. W opracowaniu CBI znaleźć można następujące zalecenia dotyczące efektywności energetycznej:

  • Poprawa efektywności energetycznej jest priorytetem infrastruktury krajowej
  • Efektywności energetycznej powinno się nadać priorytet finansowy, początkowo na ten cel należy przeznaczyć 3 miliardy funtów
  • Wykorzystanie oszczędności z zimowych dopłat paliwowych do bezpośredniego finansowania efektywności energetycznej.

Zdaniem CBI rząd powinien nakazać, aby po 2025 roku wszystkie instalowane kotły w gospodarstwach domowych były “przystosowane do wodoru”. Ciepłownie powinny być zobowiązane do wykorzystania ciepła odpadowego tam, gdzie pozwala na to lokalizacja. Konieczne będzie również informowanie konsumentów, a także przedsiębiorców o zmieniających się trendach energetycznych.

Jasne przepisy kluczem do sukcesu?

Priorytetem w transformacji energetycznej będzie stworzenie jasnych przepisów prawnych a także zachęty dla konsumentów, by stopniowo zwiększać popyt na niskoemisyjne technologie grzewcze. Zmiany powinny być wprowadzane stopniowo, w sposób zrównoważony aby inspirować konsumentów na etapach transformacji energetycznej.

CBI zaleca również by rząd kształtował nowy, niskoemisyjny program grzewczy w celu zastąpienia już istniejącego programu RHI (Renewable Heat Incentive). Ponadto, rząd powinien stworzyć obowiązek niskoemisyjnego ogrzewania, aby stymulować zapotrzebowanie na niskoemisyjne źródła ciepła (w tym pompy ciepła, systemy hybrydowe, biometan i technologie źródła ciepła). W dłuższej perspektywie czasu należy zmniejszać zawartość węgla w dostawach gazu.

Realizacja strategii krajowej w sposób lokalny

Komisja, w której skład wchodzą członkowie CBI zaleca, aby rząd utworzył organ ds. dekarbonizacji, który mógłby współpracować z lokalnymi dostawcami ciepła. Regionalne plany modernizacji sieci ciepłowniczych będą wspierane przez NBD (Krajowy Organ Dostawczy). Jednym z początkowych celów NDB będzie stworzenie “Niskoemisyjnego porozumienia cieplnego”, które ma zapewnić wszechstronne podejście do dekarbonizacji w Wielkiej Brytanii. Krajowy Organ Dostawczy będzie prezentowało roczne sprawozdania z poczynionych postępów Parlamentowi Brytyjskiemu.

Redakcja GLOBEnergia