Temat coraz większego udziału biopaliw w transporcie jest ogólnie znany. Jednak nie wszystkim wiadomo, że większość paliw tankowanych w Polsce w swoim składzie zawiera określony procent biokomponentów. Polska, jako członek Unii Europejskiej w dokumencie podpisanym w 2007 roku, zobowiązała się do stopniowego zwiększania udziału biopaliw w ogólnym zużyciu paliw transportowych. Narodowe Cele Wskaźnikowe na lata 2008–2013 wyznaczone w 2007 roku przedstawia tabela nr 1. Zgodnie z dalszymi planami, w 2020 roku udział biokomponentów w paliwie transportowym ma osiągnąć poziom 10%. W związku z powyższym, dwaj dominujący na polskim rynku dostawcy paliw Orlen i Lotos już od lat stosują biopaliwa w swoich produktach (…)
 
Głównymi stosowanymi w Polsce biokomponentami paliw są bioetanol i biodiesel.
Bioetanol (C2H5OH) – substytut benzyny, jest to odwodniony alkohol etylowy, powstały przez fermentację skrobi lub cukrów albo na drodze destylacji i rektyfikacji. Szybszą, również wyko rzystywaną do celów przemysłowych, metodą produkcji jest synteza z mieszaniny tlenku węgla, wodoru i wody.
Biodiesel (CH3OH) – jest substytutem oleju napędowego, powstaje z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych na drodze estryfikacji (…)
 
Clipboard14
Po co biopaliwa?
Nacisk na zwiększenie udziału biokomponentów w wykorzystaniu paliw transportowych ma swój cel w ochronie środowiska. Szczególnie istotne jest naturalne pochodzenie biopaliw, które przekłada się na ich wysoko biodegradowalny i odnawialny charakter. Oddziaływanie na środowisko jest mniejsze niż ma to miejsce przy stosowaniu paliw tradycyjnych. Stosując biopaliwa znacząco obniżana jest emisja szkodliwych gazów – dwutlenków siarki i węgla, pyłów i związków toksycznych (…) Niezależnie od głosów sceptyków ekologii, rozwój branży biopaliw jest konieczny i przydatny. Nawet, gdy kwestie ochrony środowiska nie są komuś bliskie, biokomponenty są szansą na zmniejszenie uzależnienia rynku paliwowego od ropy naftowej, natomiast rozwój motoryzacji daje nadzieje na wymierne korzyści ekonomiczne w przyszłości.

Źródła:
• GUS – Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r.
• Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16.04.2012, poz. 224
• Archiwum redakcji GLOBEnergia
• www.lotos.pl, www.orlen.pl
Anna Wańska GLOBEnergia