Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przygotował stronę internetową wspierającą program Czyste Powietrze, na której Inwestor może sprawdzić, które urządzenia spełniają wymagania programu. Jej celem jest ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie.

Baza urządzeń

Urządzenia, które spełniają wymagania programu Czyste Powietrze zostały podzielone na następujące kategorie:

  • Kotły na paliwa stałe;
  • Kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe;
  • Kolektory słoneczne;
  • Panele fotowoltaiczne;
  • Pompy ciepła.

W każdej z nich dostępna jest lista urządzeń, które zostały zweryfikowane przez ekspertów i spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Należy pamiętać, że w przypadku kotłów na paliwo stałe, oprócz wymagań Czystego Powietrza, urządzenie musi również spełniać wymagania prawa miejscowego. Więcej przeczytaj TUTAJ.

Korzystanie z bazy

Zarówno osoby zainteresowane udziałem w programie jak i producenci urządzeń, mogą korzystać z bazy BEZPŁATNIE i DOBROWOLNIE. Baza nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że jeśli dane urządzenie spełnia wymagania techniczne programu Czyste Powietrze, ale nie znajduje się w bazie, bo nie zostało do niej zgłoszone przez producenta, to wciąż można otrzymać na nie dofinansowanie. Wynika to z faktu, że osoby które chcą skorzystać z dotacji w Czystym Powietrzu muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Baza ma charakter informacyjny i ma ułatwić inwestorom proces składania wniosków.

Osoba zainteresowana udziałem w Programie, może wyszukać modele urządzeń z danej kategorii dla konkretnego producenta lub wyświetlić całą listę urządzeń dostępną w konkretnej kategorii.

Oprócz tego, możliwe jest sprecyzowanie wyników, poprzez wprowadzenie zakresu mocy nominalnej, klasy efektywności energetycznej, rodzaju i budowy – w przypadku pomp ciepła.

Źródło: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

W przypadku kotłów na paliwo stałe, wnioskodawca może wprowadzić moc nominalną, rodzaj paliwa, klasę efektywności energetycznej i sposób podawania paliwa. Dla kotłów gazowych kondensacyjnych i olejowych, można doprecyzować wyniki, ustalając zakres mocy nominalnej, rodzaj paliwa, klasę efektywności energetycznej oraz rodzaj kotła. Dla kolektorów słonecznych można określić typ, sprawność optyczną, rodzaj absorbera i typ jego budowy, a dla paneli PV technologię wykonania ogniw i ich klasę.

Po kliknięciu w konkretne urządzenie znajdujące się na liście, strona przekierowuje do karty urządzenia, w której można sprawdzić szczegółowe parametry. W tym miejscu znajdują się również linki do stron poszczególnych producentów.

W bazie nie ma cen!

Baza nie zawiera cen, dlatego wnioskodawca przed wpisaniem modelu urządzenia do wniosku powinien sprawdzić jego cenę u producenta lub dystrybutora.

Strona została sfinansowana ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego 5.1. „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

Bazę urządzeń i więcej informacji znajdziesz TUTAJ 

Źródło: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

Redakcja GLOBEnergia