Co wiemy na pewno? Dane na koniec 2018 roku

Na koniec 2018, łączna moc zainstalowana w Polsce w fotowoltaice wyniosła ok 496.51 MW. Skumulowana moc mikroinstalacji fotowoltaicznych wyniosła 341 MW, a instalacji większych niż mikroinstalacje 155,74 MW.

Dane podsumowujące pierwsze półrocze podał również Tauron i PGE. Zdobyliśmy również dane od innogy. W trakcie pierwszych 6 miesięcy tego roku Tauron przyłączył do sieci 8652 instalacje o łącznej mocy około 110 MW, PGE analogicznie wzbogaciło sieć o około 20 000 mikroinstalacji o łącznej mocy 126 MW, a innogy o 290 mikroinstalacji o mocy około 1,94 MW. Oznacza to, że wszyscy Ci operatorzy, przez pierwsze półrocze zainstalowali więcej niż przez cały ostatni rok, a w zasadzie moc podwoili oni moc zainstalowaną w 2018 roku.

Symulując wzrosty tych operatorów, na pozostałych, od których danych nie udało nam się zdobyć ze względów formalnych, można szacować, że na stan 30 czerwca 2019 roku w polskim systemie elektroenergetycznym pracowało łącznie ponad 675 MW mocy w fotowoltaice, a tylko w tym roku przyłączono ich ok. 37 580 o łącznej mocy ponad 331 MW.

SYMULACJA RYNKU PV W POLSCE W I POŁOWIE 2019

Mikroinstalacje PV przyłączone w 2018r. 165 MW
Mikroinstalacje PV (WARTOŚĆ SKUMULOWANA na koniec 2018) 341 MW
Mikroinstalacje PV (WARTOŚĆ SZACUNKOWA na 30 czerwca 2019) 331,7 MW
Mikroinstalacje PV (WARTOŚĆ SKUMULOWANA na 30 czerwca 2019) 675,1 MW
Prognoza – Mikroinstalacje PV przyłączone na 31 grudnia w 2019r. 1385,1 MW

Niedoszacowanie PSE

Zestawiając powyższe dane z danymi podawanymi m. in na Twitterze przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie trudno zauważyć spore rozbieżności.
Według PSE, po pierwszym półroczu 2019 łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym wyniosła 766,5 MW. PSE szacuje na tej podstawie, że w ciągu ostatnich dwóch kwartałów, zainstalowana moc w kraju wzrosła o 56%, a przyrost mocy rok do roku wyniósł 132,8%. Jak podaje PSE łączna moc instalacji fotowoltaicznych w krajowym systemie elektroenergetycznym na stan z 1.08.2019 r wyniosła 882,6 MW, z czego ok 62% z tego stanowią mikroinstalacje.

Zestawiając te dane z raportem końcowym SBF POLSKA PV za 2018 rok wynikałoby, że skumulowana moc mikroinstalacji PV w Polsce w połowie tego roku przekroczyła 470 MW, a tylko w tym roku przyłączono ich do sieci około 134 MW.
To zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę fakt, że same moce przyłączone w mikroinstalacjach przez PGE i Tauron to ponad 235 MW czyli o 100 MW więcej. Jak źródła danych, PSE podają operatorów sieci, ale czy wszystkich?

Duże projekty – duże przyrosty?

Co więcej, jak wynika z szacunków i nieoficjalnych informacji przygotowywanych przez SBF POLSKA PV, duże wzrosty w stosunku do ubiegłego roku przewidywane są w systemach innych niż mikro. Samych małych instalacji przybyło przez połowę roku ponad 60 małych elektrowni fotowoltaicznych. Realizują się równolegle zobowiązania aukcyjne z 2018. Biorąc pod uwagę wyniki aukcji i terminy, które obowiązują wygranych, specjaliści szacują, że tylko w tym roku, małe i duże systemy wzbogacą system elektroenergetyczny o nawet 490 MW.

1 GW to za mało!

Na początku tego roku, minister Jadwiga Emilewicz za cel postawiła sobie powstanie w tym roku małego bloku energetycznego mikroinstalacji fotowoltaicznych czyli 200 MW. Cel osiągnięty z dużą nadwyżką już w połowie dystansu! W najbliższych dniach, uwzględniając dane URE i przyłączane do sieci farmy fotowoltaiczne będące efektem aukcji OZE z 2018 roku, polska fotowoltaika przekroczy 1 GW. Mamy jednak dopiero wrzesień! Podsumowując powyższe wywody i symulacje, polski rynek fotowoltaiczny może zamknąć się wynikiem 1,9 GW!

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia