Czy zamrożenie cen energii jest racjonalne? Szef URE odpowiada

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) podjął decyzję o wzroście taryf na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, jednocześnie wyjaśniając w komunikacie, że odbiorców energii chroni pakiet regulacji zamrażający ceny energii. Regulator ocenia decyzję rządu jako racjonalną.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ceny energii, prezes URE, zamrożenie cen energii

Rafał Gawin w jednym z wywiadów wskazał, że „na pewno zamrożenie cen to dobry i skuteczny sposób na ochronę najsłabszych odbiorców przed drastycznymi podwyżkami, a takie w tym roku na pewno by nastąpiły. Ustawodawca podjął więc racjonalną decyzję w reakcji na aktualną sytuację”.

Zaznaczył, że mrożenie cen energii jest odpowiednie, jeśli wprowadza się je na określony czas.

Podsumowując ostatnie zawirowania na rynku energii Prezes URE zauważa, że w poprzednich latach jednym z kluczowych czynników wpływających na ceny hurtowe energii i ceny dla odbiorców były koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2), to w tym roku kluczowe było pozyskanie paliwa, jak również jego bardzo wysokie ceny.

- I przede wszystkim bezpieczeństwo oraz ciągłość zaopatrzenia w paliwa wpłynęły na ceny energii elektrycznej – dodaje.

Likwidacja obliga giełdowego może nie zadziałać

Przekonuje, że od początku nie był zwolennikiem likwidacji obliga giełdowego, Uważa, że to nie przełoży się na spadek cen energii elektrycznej.

- Jeśli jakiś towar jest oferowany na giełdzie w konkretnej cenie, to nie znaczy, że w obrocie pozagiełdowym będzie tańszy – wskazuje Rafał Gawin.

Może okazać się wręcz przeciwnie - po zniesieniu obliga dla odbiorcy będzie drożej, a nie taniej.

Ceny energii elektrycznej będą rosły też w 2024 roku

Gawin wskazuje, że nawet przy optymistycznych założeniach podwyżka cen energii elektrycznej w 2024 roku dla odbiorców chronionych „wydaje się nieunikniona”.

- Będzie ona odłożona w czasie i z dużym prawdopodobieństwem niższa, niż gdyby została wprowadzona od najbliższego roku w oparciu o warunki czysto rynkowe. Dlatego racjonalne użytkowanie energii i jej oszczędzanie staje się tym bardziej ważne w obecnych czasach – podkreśla.

Przypomnijmy, że celem ochrony odbiorców energii elektrycznej rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 roku będą zamrożone na poziomie z 2022 roku. W tym celu ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. weszła w życie 18 października 2022 r. Ceny energii po przekroczeniu limitu będą rozliczane według zamrożonych stawek, nadwyżka ponad te limity będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny maksymalnej dla odbiorców indywidualnych na poziomie 693 zł/MWh, oraz dla odbiorców biznesowych - 785 zł/MWh.

Źródło: URE/wgospodarce.pl