Czy zastosowanie bufora nie powoduje większych strat ciepła z instalacji?

Bufor ciepła w instalacji z pompą ciepła ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Wśród argumentów podawanych przez oponentów pojawiają się często większe straty ciepła w instalacji. Czy są słuszne? Dla Redakcji komentuje Kamil Rdzanek z Immergas Polska.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Bufor to zbiornik, w którym magazynowana jest woda zasilająca centralne ogrzewanie. Gromadzi on w sobie energię cieplną, która może zostać przetransportowana do instalacji centralnego ogrzewania. Buforem może być zbiornik pusty w środku podgrzewany warstwowo, rzadziej zbiornik wyposażony w wężownicę lub też sama instalacja centralnego ogrzewania – instalacja podłogowa. Bufory mogą być stosowane w różnych instalacjach grzewczych. My skupiamy się jednak tylko na tych w instalacji z pompą ciepła.

Bufor w instalacji z pompą ciepła - po co stosować?

Żeby pompa ciepła mogła pracować poprawnie, musi mieć zapewniony minimalny przepływ, czyli odpowiednią ilość wody, która przepłynie przez instalację w danym czasie. Kolejną bardzo istotną kwestią jest zapewnienie odpowiedniej różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem. Choć konieczność zapewnienia obu tych warunków jest odpowiedzią na pytanie, po co stosuje się bufor w instalacji, to kluczowa jest inna kwestia – zład wody, czyli ilość wody potrzebna w układzie. Jeżeli jest niewystarczający, to często idealnym rozwiązaniem tego problemu będzie zastosowanie bufora, który zwiększy ilość wody w instalacji i tym samym zapewni wymagany zład wody. Oprócz tego, zastosowanie bufora pozwala skompensować naddatek mocy grzewczej pompy ciepła, jeśli została ona lekko przewymiarowana w stosunku do zapotrzebowania na moc w budynku, i tym samym uchronić urządzenie przed taktowaniem w okresach przejściowych. Bufor stosuje się również w instalacji, traktując go jako sprzęgło hydrauliczne, które oddziela obieg instalacji od źródła ciepła. Jedną z większych zalet zastosowania bufora jest też fakt, że pozwala on na połączenie kilku źródeł ciepła, na przykład w istniejącej instalacji, do której dokładana jest pompa ciepła, a dotychczasowe źródło ciepła nie jest likwidowane.

  • Więcej o tym Po co stosuje się bufor w instalacji z pompą ciepła? przeczytaj TUTAJ

Czy zastosowanie bufora nie powoduje większych strat ciepła z instalacji?

Straty ciepła towarzyszą zarówno wytwarzaniu, jak i przesyłowi energii w postaci ciepła. Bufory, które stanowią dodatkowy element w instalacji, to zbiorniki zaizolowane, ale strat całkowicie nie da się wyeliminować. Czy zastosowanie bufora sprawia, że straty ciepła z instalacji są większe? Czy tych strat należy się obawiać?

Przy zastosowaniu bufora straty ciepła na pewno się pojawiają, bo kiedy bufor jest naładowany, ale w budynku nie jest potrzebna energia cieplna, to bufor „stoi i czeka” na informację, kiedy przekazać ciepło do budynku. Chcąc nie chcąc pomału się wychładza, bo ciepło zawsze ucieka z ciała cieplejszego do zimniejszego, żeby wyrównać poziom temperatur. Są to tzw. straty postojowe. Oprócz tego, straty mogą się pojawić podczas wyładowania bufora. Z takimi stratami musimy się jednak liczyć. Gdy pod uwagę weźmiemy zyski, które daje nam zastosowanie bufora w instalacji, takie jak: stabilizacja pracy sprężarki, możliwość łatwego odszraniania parownika czy połączenia kilku źródeł ciepła, to myślę, że te straty, które mogą się pojawić, stają się zdecydowanie mniej istotne – komentuje Kamil Rdzanek, Immergas Polska.

Kamil Rdzanek, Immergas Polska.

To pokazuje, że potencjalne straty ciepła nie powinny stanowić wyznacznika, czy zastosować bufor czy nie. Szczególnie, że są to zbiorniki bardzo dobrze zaizolowane, najczęściej grubą warstwą pianki poliuretanowej. O tym, czy zastosować bufor, powinny decydować zupełnie inne kwestie, jak wspomniany wcześniej odpowiedni zład wody czy chęć połączenia ze sobą kilku źródeł ciepła.

Materiał powstał na podstawie webinaru z cyklu Webinarowa Środa

Zobacz również