Czym Polacy będą ogrzewać się zimą? Zobacz najnowsze dane CEEB

CEEB

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wpłynęło już 8 732 698 deklaracji. Do tej pory rząd i samorządy operowały szacunkami przygotowując programy wsparcia i regulacje w obszarze ogrzewnictwa. Dziś już nie ma wątpliwości, jak duża część z nas korzysta z kotłów na paliwa stałe lub z nowoczesnych technologii grzewczych. Oto najnowsze dane.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

CEEB

Podziel się

Główny Urząd Nadzoru Budownictwa przedstawił najnowsze dane z CEEB, które są gromadzone od 1 lipca 2021 roku na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości w Polsce. Zgodnie z danymi na 4 października 2022 roku, złożone deklaracje obejmują w 92 proc. budynki mieszkalne, 8 proc.- niemieszkalne. Znaczna większość Polaków zdecydowała się na złożenie deklaracji osobiście (6,2 mln), a tylko 2,3 mln skorzystało z narzędzia online.

Najwięcej kotłów na paliwa stałe, dominuje też technologia gazowa

Jak do pory, Polacy korzystają z 12 921 626 źródeł ciepła. Najczęściej deklarowali korzystanie z kotłów na paliwo stałe jak węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy - jest ich w Polsce 4 343 08 (33,6 proc.). Pozostałe źródła ciepła to: 

 • Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy - 3 100 908 (24,00 proc.) 
 • Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy - 2 962 890 (22,93 proc.)
 • Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny - 1 502 626 (11,63 proc.)
 • Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem - 1 380 195 (10,68 proc.)
 • Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa - 747 891 (5,79 proc.)
 • Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) - 622 672 (4,82 proc.)
 • Pompa ciepła - 266 363 (2,06 proc.)
 • Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza - 397 003 (3,07 proc.)
 • Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania - 394 733 (3,05 proc.)
 • Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel) - 1 419 8211 - (0,99 proc.)
 • Kocioł olejowy - 126 524 (0,98 proc.)

Dane przedstawia też poniższy wykres przygotowany przez GUNB. 

Struktura źródeł ciepła w Polsce
Struktura źródeł ciepła w Polsce
Źródło: GUNB

Mając na uwadze kotły na paliwa stałe, najczęściej palimy w nich węglem (55,5 proc.) i drewnem kawałkowym (37,7 proc.).

Struktura rodzaju paliwa w kotłach na paliwa stałe.
Struktura rodzaju paliwa w kotłach na paliwa stałe
Źródło: GUNB

Kolejną ważną kwestią są też klasy kotłów na paliwo stałe. Im większa klasa, tym większa efektywności energetyczna urządzenia oraz mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza. Większość właścicieli kotłów użytkuje kotły klasy 3. lub niższej. Szczegóły prezentuje poniższy wykres. 

Udział poszczególnych klas kotłów w ogólnej liczbie kotłów na paliwo stałe
Udział poszczególnych klas kotłów w ogólnej liczbie kotłów na paliwo stałe
Źródło: GUNB

„Kopciuchy” stanowią krytyczną przeszkodę dla poprawy jakości powietrza w kraju, dlatego też głównym celem CEEB jest potrzeba ich zlokalizowania. Projekt CEEB jest realizowany przez GUNB w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”, który ma być wsparciem procesów pozyskiwania środków publicznych na wymianę lub likwidację źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków. Powstanie CEEB jak również pozostałych e-usług, które zostaną utworzone w ramach projektu będzie miało na celu m.in. umożliwienie obywatelom uzyskania dokumentów takich jak “inwentaryzacja”, “aktualny przegląd kominiarski”, czy “uproszczony audyt energetyczny”, wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe.

Źródło: GUNB

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia