W Busku – Zdroju zamontowano instalacje fotowoltaiczne łącznej mocy ponad 700 kWp, które są wykorzystywane do wytwarzania czystej energii w 32 obiektach użyteczności publicznej gmin: Busko-Zdrój, Wiślica, Pińczów, Nowy Korczyn, Stopnica i Sędziszów oraz powiatu buskiego.

17 instalacji fotowoltaicznych w Busku – Zdroju dla budynków użyteczności publicznej

Tylko na terenie gminy Busko-Zdrój dla obiektów gminnych i powiatowych wykonano łącznie 17 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 324,36 kWp. Dla gmin uzdrowiskowych jakość powietrza i dbałość o środowisko naturalne jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na atrakcyjność turystyczną. Dzięki inwestycji w rozproszone instalacje PV, miejscowości w regionie mogą wysłać jasny komunikat do potencjalnych gości, że stają się jeszcze bardziej ekologiczne. Warto wspomnieć, że gminy posiadające status uzdrowiska podlegają pod bardziej rygorystyczne normy jakości powietrza, niż pozostałe miejscowości.

 

źródło: materiały prasowe ABB

instalacja fotowoltaiczna w Busku – Zdroju; źródło: materiały prasowe ABB

Specyficzna sytuacja – brak możliwości odsprzedawania nadwyżek energii do sieci

Użyto jedno- i trójfazowych inwerterów szeregowe o mocy od 2kW do 30kW, a także technologię blokowania przesyłu nadwyżki energii do sieci. Takie rozwiązanie ma ogromne znaczenie dla jednostek użyteczności publicznej, które wyposażono we wspomniane instalacje, m.in. szkół, przedszkoli, zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków sportu, czy też oczyszczalni ścieków. Obiekty te w wyniku ograniczeń prawnych nie mogą bowiem oddawać ani odsprzedawać nadwyżki energii. Dla tego typu obiektów rekomendowane jest zastosowanie odpowiednich akumulatorów, umożliwiających magazynowanie energii. Powinno to zostać uwzględnione w takich przypadkach przez projektantów i właścicieli instalacji.

źródło: materiały prasowe ABB

Nowoczesne rozwiązania – zdalne sterowanie

Dodatkowo inwertery zostały wyposażone w karty monitorujące VSN300 Wifi Logger Card, pozwalające na zdalną kontrolę ilości wygenerowanej energii. Są one połączone z systemem Aurora Vision, który monitoruje pracę wszystkich inwerterów w czasie rzeczywistym, co znacznie usprawnia serwisowanie całej instalacji i zwiększa jej bezpieczeństwo – powiedział Rafał Krakowski, kierownik ds. rozwoju biznesu odnawialnych źródeł energii w ABB.

Inwestycja, która została zrealizowana w I kwartale 2017 roku w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, przyniesie nie tylko korzyści związane z ochroną środowiska, ale także oszczędności. Energia fotowoltaiczna w zależności od nasłonecznienia, może zaspokajać całość zapotrzebowania jednostek użyteczności publicznej, lub wspierać konwencjonalne źródła ograniczając  w ten sposób emisję dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń, takich jak np. tlenki siarki i pył zawieszony (PM10, PM2.5)  do atmosfery.

Źródło: materiały prasowe ABB

Redakcja GLOBEnergia