Czysta energia z obszarów wiejskich

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

121 czystEn wies

 

 

 

Projekt Sustainable and efficient energy for rural regions, o akronimie VIS NOVA, łączy działania miękkie i inwestycyjne z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywnego wykorzystania i zarządzania energią. Dzięki temu połączeniu dokumenty opracowane w ramach projektu będą możliwe do wykorzystania wraz z rezultatami osiągniętymi na skutek inwestycji.

 

Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu z Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme), a program ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007-2013. Wszystkie działania zostaną podjęte w okresie od maja 2011 do października 2014. W projekcie uczestniczy 12 partnerów z czterech krajow: Niemiec – 5 partnerów, w tym Aufbauwerk Region Leipzig GmbH – koordynator projektu, Austrii (2), Węgier (2) i Polski (3): Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, powiat gorlicki i Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie.

 

Partnerstwa zorganizowano tak, aby w każdym z regionów współpracowały ze sobą pary – jednostki terytorialne (np. powiat gorlicki) i instytucje zajmujące się zarządzaniem energią (np. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”). Dzięki ich współpracy powstaną regionalne strategie, które pozwolą na stworzenie wspólnej metodologii z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Metodologia ta będzie możliwa do „kopiowania” przez wszystkie zainteresowane regiony. Nad merytoryczną spójnością działań czuwają placówki naukowe (np. AGH).(…)

 

Ciekawym aspektem projektu jest to, iż w ramach jego realizacji przewidziano środki na sfinansowanie nie tylko działań miękkich, ale też inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne powiat gorlicki będzie mógł przeznaczyć 100 000 euro. Pilotażowa inwestycja została przewidziana dla jednej z gorlickich szkół ponadgimnazjalnych.

 

Zaplanowane działania to m.in.:
• montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych oraz czujników natężenia światła do sterowania oświetleniem,
 • opomiarowanie pionów energetycznych i stały monitoring oświetlenia,(…)

 

O postępach prac związanych z realizacją projektu, pokonywaniu kolejnych kamieni milowych, wreszcie o osiągniętych rezultatach będziemy informować za pośrednictwem aktualnie opracowywanej strony projektu www.vis-nova.eu.

 

 

Marcin Łojek
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”

Czytaj całość w GlobEnergia 1/2012