10 kwietnia b.r. w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł Energii AGH w Miękini miało miejsce spotkanie zatytułowane „Czyste niebo dla Małopolski – wyzwania dla zrównoważonego rozwoju”.

W debacie dotyczącej m.in. działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, czystego powietrza w Małopolsce oraz efektywnych technologii energetycznych
w regionie, wzięli udział przedstawiciele Województwa Małopolskiego, władz Miasta Krakowa, naukowcy oraz instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska. Wspólnie powołali energetyczny Think Tank, którego zadaniem będzie regularne wsparcie dla powyżej opisanych działań.

Wydarzenie miało na celu przede wszystkim wypracowanie wspólnej strategii, która przyniesie wymierne korzyści w postaci czystego powietrza wolnego od smogu. Wśród poruszonych podczas spotkania zagadnień znajdują się m.in. kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i polityką energetyczną w Małopolsce oraz efektywnymi i czystymi technologiami energetycznymi, a także dyskusja nad Programem Ograniczenia Niskiej Emisji i rozwojem odnawialnych źródeł energii w programach rozwoju Małopolski.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Burmistrz Gminy Krzeszowice, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska, przedstawiciel ruchu społecznego Krakowski Alarm Smogowy oraz partnerzy technologiczni: Viessmann, PGNiG.

W trakcie spotkania zostało również podpisane porozumienie pomiędzy AGH, Gminą Krzeszowice i Małopolską Agencją Energii i Środowiska, którego celem będzie współpraca na rzecz utworzenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” (www.miekinia.agh.edu.pl).

3
Podpisanie porozumienia (od lewej Prezes Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska- Paweł Jastrzębski, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Czesław Bartl – Burmistrz Gminy Krzeszowice) Prezentacja Pana Marka Bednarza – Dyrektor Sprzedaży Viessmann Sp. z o.o.
4 5
Od lewej – Katarzyna Kucharska – Dyrektor Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska, Jarosław Kotyza- Kierownik Laboratorium
Edukacyjno- Badawczego w Miękini
Od lewej Jarosław Kotyza- Kierownik Laboratorium Edukacyjno- Badawczego w Miękini,Prezes Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska – Paweł Jastrzębski, Profesor Wojciech Górecki, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie