Czyste niebo nad Krakowem

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

smogViessmann

Czy możliwa jest czysta i tania energia w naszych gospodarstwach domowych? Troska o zdrowie i jakość życia mieszkańców jest główną przyczyną podjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego tematu wprowadzenia ograniczeń w zakresie paliw dopuszczonych do stosowania w Krakowie.

Z uwagi na jednoznaczny wydźwięk konsultacji społecznej, w których 90% wniosków stanowiły postulaty o wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych w Krakowie, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o poparciu projektu uchwały zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Uwzględnione zostały więc postulaty wprowadzenia w okresie przejściowym 5 lat całkowitego zakazu stosowania paliw stałych w celu ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w kominkach.

Czym wobec tego ogrzewać?
Często główną przyczyną wysokich rachunków z jakimi borykają się krakowianie, a także braku komfortu cieplnego są przestarzałe systemy grzewcze. Ich działanie oparte jest na technice i materiałach, których efektywność nie przynosi oczekiwanych efektów ekologicznych oraz ekonomicznych, nie mówiąc już o bezpieczeństwie i komforcie. W tym wypadku inwestycja w modernizację kotłowni, poprzez zastosowanie innowacyjnych urządzeń grzewczych, wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem.
Najłatwiejszym sposobem modernizacji źródła ciepła będzie zastosowanie kotła gazowego, a największe oszczędności na kosztach ogrzewania uzyskamy jeśli będzie to kocioł kondensacyjny. W modernizowanym domu idealnym rozwiązaniem może być kocioł kondensacyjny wiszący, a w przypadku braku miejsca można zastosować kocioł stojący lub wiszący z zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).   - Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową pomoc zarówno w uzyskaniu dotacji, jak i montażu nowego kotła kondensacyjnego - podkreśla Marek Bednarz, dyrektor w firmie Viessmann.
O programie PONE
Program likwidacji emisji pyłów zawieszonych w powietrzu jako przykład najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce i promocji czystej energii. 21 listopada 2012 r. został przyjęty nowy „Program ograniczenia niskiej emisji w Krakowie”, w ramach którego przewidziane zostało dofinansowania dla mieszkańców miasta za zrezygnowanie z pieców i kotłów węglowych na rzecz nowych kotłowni. Mieszkańcy Krakowa, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego systemu na kocioł gazowy, elektryczny, opalany lekkim olejem opałowym, pompę ciepła lub podłączą się do miejskiej sieci ciepłowniczej będą mogli starać się o sfinansowanie inwestycji. Inwestycje mogą też być dofinansowane przez MPEC, Tauron, Elektrociepłownię Skawina, Elektrociepłownię Kraków lub PGNiG, które podpisały porozumienie z miastem Kraków.

Wysokość dotacji - wsparcie i przeprowadzenie operacji z Klientem.
Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 100 % poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402), ale nie więcej niż:
1) 900 zł za każdy kW:
    mocy nowego źródła ogrzewania w przypadku likwidacji palenisk lub kotłowni węglowych,
    mocy nowego źródła centralnej ciepłej wody użytkowej,
    mocy zainstalowanej pompy ciepła.
2) 1 000 zł za każdy metr kwadratowy w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego.
Jak uzyskać dotację?
Zadzwoń na 24h infolinię a nasi specjaliści udzielą pełnej informację o programie - 801 0801 24
Źródło: Viessmann