Aktualności Aktualności

Czyste Powietrze 2.0 – od września ruszą kredyty bankowe! Znamy harmonogram!

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia

NFOŚiGW wraz ze Związkiem Banków Polskich, podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów. Celem jest uruchomienie od września br. szeroko dostępnej akcji kredytowej na cele antysmogowe.

Dzisiaj podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy NFOŚiGW a Związkiem Banków Polskich.

Podpisanie porozumienia o współpracy (od lewej) Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW i  Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Piotr Woźny - Prezes NFOŚiGW podczas konferencji prasowej powiedział, że program musiał przejść bardzo duże uproszczeń, by sektor bankowy mógł obsługiwać obywateli. Dzisiejsze podpisanie porozumienia jest dopiero początkiem drogi do tego, by jesienią, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego banki były gotowe do udzielenia kredytów i do ich częściowego umarzania.

W tym celu przygotowywana będzie specjalna stacja dotująca dla banków.
Każdy z banków będzie mógł udzielać wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze, ale już dzisiaj, podczas konferencji prasowej gotowość potwierdziły banki: Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas oraz bankowość spółdzielcza.

- Z przeprowadzonych przez nas wśród banków ankiet wynika, że ponad 50% rynku zamierza przystąpić do programu „Czyste Powietrze”. Naszym celem jest jak najszersze otwarcie Programu na klientów całego sektora bankowego- powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz potwierdził również, że banki dysponują wystarczającym potencjałem finansowym oraz organizacyjnym, aby przedstawić ofertę kredytu w ramach Programu „Czyste Powietrze”, umożliwiającą realizację przedsięwzięć antysmogowych klientów.

Czyste Powietrze 2.0 – harmonogram na najbliższe miesiące

Od 15 maja nabór wniosków rusza poprzez portale beneficjenta wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na przełomie maja i czerwca będzie możliwość złożenia wniosków elektroniczne przez kanał gov.pl. To będzie centralny, ogólnopolski kanał dostępowy dla klientów Czystego Powietrza.

Od września 2020 roku, do kredytowania inwestycji w ramach programu będą gotowe banki, które będą udzielały kredytów i częściowym umorzeniem.

Papierowe wnioski nadal będą przyjmowane, ponieważ jak stwierdził sam prezes Woźny – jest to program, którego specyfika nie pozwala wyłączyć osób, które mają problem z obsługą komputera, czy dostępem do sieci.

Sam Prezes Woźny twierdzi jednak, że preferowane są wnioski elektroniczne. Wynika to z doświadczeń przy realizacji programu Mój Prąd. W pół roku przyjęto w NFOŚiGW 60 000 wniosków i papierowa forma składania wniosków negatywnie wpływa na tempo ich rozpatrywania.
Wniosek do programu jest już przetestowany i wdrażany w system. Testowany był m. in. przez banki, wojewódzkie fundusze oraz alarmy smogowe. NFOŚiGW ma nadzieję, że narzędzia informatyczne i formularze, które przygotowano będą na tyle proste do wypełnienia, że nie będzie pokusy do składania wniosków papierowych.

Z testów wynika, że nowy wniosek jest „zjadliwy” i że można go wypełnić w 15 minut.

Jaka jest pewność, że bank udzieli kredytu?

NFOŚiGW wraz ze Związkiem Banków Polskich cały czas pracuje nad zasadami transferu środków. Chodzi o to, by banki miały pewność, że klientowi należy się dotacja.

Cała filozofia zmiany programu Czyste Powietrze sprowadza się do tego, żeby każdy, kto spełnia warunki programu, po złożenia prawdziwych oświadczeń otrzymał dotację.
A więc każdy, które jest właścicielem domu jednorodzinnego i mieści się w kryteriach dochodowych, mam prawo do dotacji. Jedyne co należy zrobić, to złożyć szereg oświadczeń dotyczących właśnie sytuacji dochodowej i standardy oraz wyposażenia budynku dla którego dotacja będzie udzielona.

Zabezpieczenia kredytów i zdolność kredytowa

Kwestia zabezpieczeń kredytów to ważny temat, a sam sektor bankowy jest silnie regulowany przepisami prawa bankowego. Podczas konferencji prasowej poinformowano, żebędą podejmowane próby przygotowania instrumentu gwarancyjnego ze środków narodowego funduszu.

Co do zdolności kredytowej – przedstawiciele banków obecni na konferencji zgodnie przyznali, że każdy program ze wsparciem państwa powoduje ze otwiera się nowa grupa potencjalnych klientów, którzy mogą realizować projekty. Element gwarancyjny pomoże bankom poprawiać parametry zdolności kredytowej, kredyty mogą być udzielane na dłuższe okresy, a produkt powinien być oferowany na dobrych warunkach.

Element premii ze strony państwa, w tym przypadku ze strony NFOŚiGW bardzo dobrze wpływa na tzw. „moralność płaniczą” klientów programu. Doświadczenia z programów dotacyjnych dot. Chociażby kolektorów słonecznych pokazują, że spłacalność takich kredytów jest dużo lepsza niż średnia dla populacji.

Głównym źródłem smogu w Polsce są domy jednorodzinne, mamy ich ponad 3 miliony – podsumował Prezes Piotr Woźny.

Współpraca z bankami jest również efektem współpracy NFOŚiGW z Bankiem Światowym.
Bank Światowy w Warszawie widzi w podpisanym dzisiaj porozumieniu trzy główne, kluczowe punkty w rozwoju programu Czyste Powietrze:

  1. Włączenie banków w program zdecydowanie zwiększy możliwości dystrybucyjne programu
  2. Program Czyste Powietrze będzie się dzięki temu ciągle profesjonalizował i wzmacniał operacyjnie
  3. Program wzmocni się również instytucjonalnie, a to sprawi, że będzie on dużo bardziej odporny na ewentualne przeszkody, nieprzewidziane sytuacje, które mogą się pojawić.

Plan ambitny, czekamy na więcej szczegółów, będziemy Państwa informować na bieżąco.