3 marca Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął zmiany w programie Czyste Powietrze uchwałą nr B/10/4/2020. To samo 6 marca zrobiła Rada Nadzorcza potwierdzając zmiany uchwałą nr 29/20. Zmiany w Programie Czyste Powietrze zaczną obowiązywać na przełomie marca i kwietnia tego roku. Jakie?

Jakie zasady obowiązują teraz?

Jak podaje NFOŚiGW, do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach, które obowiązywały do tej pory.

Nowe zasady

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został opublikowany szczegółowy regulamin zawierający nowe zasady uzyskania dotacji w programie Czyste Powietrze.

Istotny załącznik nr 2!

Bardzo istotne zmiany w dotychczasowych zasadach udzielania dotacji zawiera załącznik nr 2 do regulaminu. Oto, które systemy grzewcze będą dotowane i na jakich zasadach!

Czyste powietrze 2.0 – dofinansowanie dla pomp ciepła

 • Pompy ciepła powietrze/woda, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu: Do 30%, max. 9 000 PLN.
 • Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 45%, max. 13 500 PLN
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla klimatu
  umiarkowanego) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 30% , max. 3 000 PLN
 • Gruntowe pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 45%, max. 20 250 PLN.

Ogrzewanie elektryczne inne niż pompa ciepła może być dofinansowanie na poziomie 30%, do kwoty 3 000 PLN

Czyste Powietrze 2.0 – dofinansowanie do kotłów gazowych i olejowych!

 • Kotły gazowe kondensacyjne,  spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu:  Do 30%, max.  4 500 PLN
 • Kotły olejowe kondensacyjne,  spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 30%, max.  4 500 PLN

Czyste Powietrze 2.0 – dofinansowanie do kotłów stałopalnych

Nowy program Czyste Powietrze zakłada również dofinansowanie kotłów stałopalnych. Ważnymi wymaganiami dofinansowania tego typu źródeł energii jest to, że muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum B na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu.  Dofinansowaniem objęte są tylko kotły z automatycznym podawaniem paliwa. Nie mogą więc posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.  Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia
budynku/lokalu: Do 30%, max.  3 000 PLN. 

Na kotły zgazowujące drewno przewidziano dotację do 30% i max do 6 000 PLN. Takie same zasady obowiązują do kotła na pelet. Na kotły na pelet o podwyższonym standardzie przewidziano dotację do 45%, max 9 000 PLN.

Czyste Powietrze 2.0 – dofinansowanie do wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu. Program dofinansuje taką inwestycję do 30%, max 5 000 PLN

Wśród istotnych zmian znalazły się również:

 1. Uproszczone zasady przyznawania dotacji.
 2. Skrócony czas rozpatrywania wniosków – z 90 do 30 dni.
 3. Uproszczony wniosek o dotację, zamiast tego będą oświadczenia.
 4. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.
 5. Włączenie w program sektor bankowy, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty).
 6. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 7. Integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.
 8. Poziom dotacji zostanie powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność.
 9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła do 10 tys. zł. W przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
 10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i nawet zakończonych, czyli umożliwienie rozpoczęcia inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Po szczegółowe informacje należy kierować się do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Źródło: NFOŚiGW, Kancelaria Premiera

Redakcja GLOBEnergia