Czyste Powietrze 2.0: połącz dofinansowanie z dotacją z gminy!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Wdrożenie nowej wersji Programu Czyste Powietrze zbliża się wielkimi krokami. Dzięki wprowadzonym zmianom, współpraca inwestorów z gminami ma szansę być jeszcze lepsza! Co się zmieni w nowej wersji programu?

Łączenie dotacji

W nowej wersji Programu Czyste Powietrze będzie możliwość połączenia dotacji z dofinansowaniem z programów gminnych na to samo przedsięwzięcie. Inwestor, który otrzymał dofinansowanie po 30. kwietnia 2020 roku, będzie mógł ubiegać się o dotację również w nowej wersji Czystego Powietrza. Warunek jest taki, że suma dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

W niektórych przypadkach będzie również istniała możliwość skorzystania z II edycji programu Czyste Powietrze nawet jeśli skorzystało się z poprzedniej wersji, jednak tylko w zakresie zakupu rekuperacji, ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokumentacji.

Pożyczki z gmin

Oprócz tego, współpraca z gminami zostanie wzmocniona poprzez możliwość udzielenia pożyczki osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania. Środki na te pożyczki będą pochodziły z Narodowego Funduszu, który przeznaczy wojewódzkim funduszom pulę pieniędzy na pożyczki dla beneficjentów.

Połączenie z programem STOP SMOG - dla najbardziej potrzebujących

Dodatkowo gminy otrzymają do 70% dofinansowania na wymianę kotłów lub termomodernizację z przeznaczeniem dla osób ubogich energetycznie. Gmina dokona wyboru osób, które będą mogły otrzymać to dofinansowanie oraz wybierze wykonawcę przedsięwzięcia. Osoby wyłonione do tego rodzaju dofinansowania nie otrzymają środków bezpośrednio na realizację. Rozdysponuje je gmina.

Ułatwienie składania wniosku

Zmiany wprowadzone do Programu Czyste Powietrze pod koniec lipca 2019 roku, umożliwiły gminom udział w procesie wdrażania Programu Czyste Powietrze. Na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, gminy mogą przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji.To ułatwienie nie tylko dla wojewódzkich funduszy, ale przede wszystkim dla wnioskodawców, którzy mają łatwiejszy dostęp do skorzystania z Programu.

Według danych NFOSIu, do tej pory porozumienie podpisało 656 gmin w Polsce. Najwięcej umów zostało podpisanych w województwie mazowieckim. Porozumienie podpisało 104 z 314 gmin. Z kolei najmniej umów zostało podpisanych w województwie warmińsko-mazurskim. Tam porozumienie podpisało jedynie 11 ze 116 gmin.

W nowej wersji programu, gminy będą miały za zadanie pomóc wnioskodawcom w złożeniu wniosku. Oprócz tego, w przypadku osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, gmina będzie musiała wydać zaświadczenie o dochodach.

Czyste Powietrze 2.0 coraz bliżej!

Już 15 maja rozpocznie się nowa wersja programu Czyste Powietrze. Na razie nowe zasady obejmą jedynie osoby z podstawowego poziomu dofinansowania.  Na podwyższony poziom trzeba jeszcze poczekać. Dlaczego? Sprawdź TUTAJ 

Źródło: Webinarium Akademia Czystego Powietrza

https://globenergia.pl/czyste-powietrze-jak-zlozyc-wniosek-na-nowych-zasadach-przewodnik/

Zobacz również