W piątek 18 września Minister Klimatu Michał Kurtyka wraz z wiceministrami Ireneuszem Zyską i Piotrem Dziadzio spotkali się na Śląsku z przedstawicielami władz regionu i naukowcami z Głównego Instytutu Górnictwa, w celu omówienia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Jednym z tematów rozmów były kolejne usprawnienia i zmiany w programie Czyste Powietrze oraz uruchomienie pilotażowej wersji programu Czyste Powietrze 3.0.

Prowadzimy rozmowy z wybranymi gminami, w których problem jakości powietrza jest największy, na przeprowadzenie pilotażu nowej wersji programu Czyste Powietrze 3.0. – powiedział Michał Kurtyka Minister Klimatu

Minister klimatu Michał Kurtyka z wizytą na Śląsku, źródło: Ministerstwo Klimatu

Pilotażem są szczególnie zainteresowani włodarze Pszczyny, gdzie występuje znaczący problem zanieczyszczenia powietrza. Pszczyna znalazła się na 6. miejscu w statystykach Światowej Organizacji Zdrowia 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, które zostały opublikowane w 2018 roku.

Ze względu na konieczność pilnej poprawy jakości powietrza program jest stale ulepszany na potrzeby właścicieli budynków mieszkalnych, organizacji pozarządowych oraz WFOŚiGW – powiedział Michał Kurtyka Minister Klimatu

Jakie usprawnienia przewidziane są w pilotażu?

Usprawnienia, które mają zostać wprowadzone w pilotażu dotyczą możliwości poszerzenia grona beneficjentów o właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych – budynkach wielorodzinnych. Aktualnie program dotyczy tylko budynków jednorodzinnych, czyli takich, w których zostały wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkalne.

W resorcie klimatu trwają analizy mające na celu wprowadzenie usprawnień programu i rozszerzenie katalogu beneficjentów, mogących ubiegać się o dofinansowanie, w tym rozszerzenie grupy beneficjentów o właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych – powiedział Michał Kurtyka Minister Klimatu

Nowy opiekun programu Czyste Powietrze

7. września na nowego Pełnomocnika do spraw Czystego Powietrza został powołany Bartłomiej Orzeł, który również zapowiedział wprowadzenie do programu budynków wielorodzinnych. Wśród zapowiedzianych zmian znalazło się również dokończenie reformy programu poprzez włączenie banków w system składania wniosków, a także stworzenie mechanizmu, który ułatwi najbiedniejszym korzystanie z programu.

Przypomnijmy, że wciąż czekamy na uruchomienie podwyższonego poziomu dofinansowania, które zostało zapowiedziane na jesień tego roku.

Źródła: Ministerstwo Klimatu, twitter

Redakcja GLOBEnergia