Przedstawiciel Narodowego Funduszu Paweł Mirowski poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nowy komponent w programie Czyste Powietrze dedykowany najuboższym pojawi się już w 2022 roku, natomiast kompleksowe rozwiązanie – w 2023 roku. Już niebawem ma powstać specjalny zespół roboczy, który będzie miał za zadanie przygotowanie propozycji zmian w programie. Czyste Powietrze 3.0 będzie skierowane przede wszystkim do osób, które nie posiadają środków finansowych na termomodernizację i wymianę źródła ciepła. W zespole będą pracować przedstawiciele rządu oraz organizacji takich jak Polski Alarm Smogowy. Ostateczne propozycje zostaną przedstawione jeszcze w tym roku.

Prefinansowanie dla najuboższych

Na czym ma polegać prefinansowanie inwestycji w termomodernizację budynków i wymianę źródła ciepła? Obecnie beneficjent musi najpierw pokryć inwestycję z własnych środków finansowych, by następnie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Mirowski podkreślił, że dofinansowanie do 90 proc. kosztów nie spełni swojego zadania. W prefinansowaniu najuboższa osoba dostaje najpierw środki, by później się z nich rozliczyć.

Narodowy Fundusz liczy na współpracę z samorządami, które posiadają dużą wiedzę na temat mieszkańców, co pomoże zidentyfikować potrzebujące osoby. W tym celu zostaną przetestowani operatorzy programów.

Zmiany od 1 lipca 2021 roku

Program Czyste Powietrze to największa dotychczas inicjatywa w Polsce, mająca na celu wsparcie Polaków w wymianie źródła ciepła oraz termomodernizacji budynków. Narodowy Fundusz poinformował o kolejnych zmianach w programie, które będą obowiązywać od 1 lipca 2021 roku. Wnioskodawcy w programie Czyste Powietrze muszą się liczyć z trzema nowościami. Pierwsza z nich, wcześniej zapowiadana przez rząd i fundusz, zakłada wycofanie dotacji na kotły węglowe. Kolejna zmiana obejmuje zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu. Zostanie poszerzona także lista kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.

Źródło: Polska Agencja Prasowa/NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia