Trzecia część programu już w 2022 roku

Poseł Franciszek Sterczewski wraz z grupą posłów wystosował do MKiŚ pytanie na temat programu Czyste Powietrze. W imieniu resortu odpowiedział 26 kwietnia br. wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Przedstawiciel ministerstwa poinformował, że wraz z Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęto prace koncepcyjne nad przygotowaniem trzeciej części programu. Będzie ona dedykowana osobom najuboższym, dla których dziś wyzwaniem jest przystąpienie do programów dofinansowań i przeznaczenie nawet minimalnego wkładu własnego na rzecz wymiany źródła ciepła lub termomodernizacji budynku. Jak podkreślił Zyska, właściwe prace rozpoczną się po uruchomieniu ścieżki bankowej.

– Jednocześnie nie wyklucza się wcześniejszego rozpoczęcia prac nad uruchomieniem wstępnej fazy komponentu dla najuboższych, gdzie zostanie podwyższony poziom dofinansowania np. do 90 proc. dla osób o dochodach np. do 800 – 1000 zł (grupa korzystająca z pomocy społecznej) – poinformował wiceminister.

Przypomnijmy, że 21 października 2020 r. uruchomiono nabór do drugiej części programu dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, z dotacją do 60 roc. poniesionych kosztów realizacji inwestycji (o 7 tys. zł więcej w stosunku do podstawowego poziomu dofinansowania), czyli maksymalnie 37 tys. zł. Jak czytamy w interpelacji, to propozycja dla gospodarstw o dochodach miesięcznych netto do 1400 zł/os., a w przypadku gospodarstw jednoosobowych – do 1960 zł.

Dodał, że przy przyjęciu założenia, że trzecia część programu byłaby wdrażana etapami, ministerstwo widzi możliwość uruchomienia pierwszej fazy na początku 2022 r., natomiast gotowość kompleksowego rozwiązania dla najuboższych możliwa byłaby na koniec 2022 r.

Prace nad nową częścią wymagają przeprowadzenia dużej ilości uzgodnień z samorządami, organizacjami skupiającymi wykonawców przedsięwzięć objętych programem, firmami doradczymi, które mogłyby pełnić rolę agregatorów, a także z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Konieczne jest powołanie Zespołu roboczego, którego celem będzie przygotowanie kompleksowego rozwiązania dla najuboższych.

Ścieżka bankowa w połowie roku 2021

Redakcja GLOBEnergia.pl informowała, że 14 kwietnia br. odbyło się uroczyste podpisanie umów na udostępnienie środków finansowych na wdrażanie ścieżki bankowej w programie Czyste Powietrze. Polacy będą mieli do dyspozycji kilka tysięcy placówek, w których będą mogli skorzystać z nowego kredytu antysmogowego. Banki, które jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie Czyste Powietrze to Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zakłada powstanie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, z którego będą udzielane gwarancje lub

poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne. Zyska informuje w odpowiedzi na kolejną z interpelacji z dnia 19 kwietnia br., że gwarancje i poręczenia są preferowane przez banki dla zabezpieczania ryzyka braku spłaty kredytów finansujących wydatki na realizację przedsięwzięć zgodnych z programem.

– W MKiŚ zostały wszczęte prace legislacyjne mające na celu podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia rządowego Programu Gwarancyjnego Czyste Powietrze, z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Uruchomienie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji planowane jest na dzień 4 maja br. i jest uzależnione od przyjęcia przez RM ww. uchwały – informuje przedstawiciel.

Niestety, uchwała nie pojawiła się we wskazanym dniu. Decyzja rządu zapewne zostanie podjęta niebawem.

Trwają pilotaże dla wielorodzinnych budynków

13 kwietnia br. uruchomiony został pilotaż dla budynków wielorodzinnych w województwie zachodniopomorskim, natomiast w dniu 15 kwietnia br. uruchomiony został pilotaż w Pszczynie, jako gminie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Projekty pilotażowe są adresowane do właścicieli lokali i wspólnot mieszkaniowych i są odpowiedzią na zapotrzebowanie dekarbonizacji budynków wielorodzinnych w Polsce. Objęcie dofinansowaniem dotyczyć będzie budynków wielolokalowych od 3 do 20 lokali. Planowany okres przeprowadzenia pilotaży to lata 2021-2024 r.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom