Osobna lista przedsięwzięć

Dotacja w programie Czyste Powietrze, choć łączy się z ulgą termomodernizacyjną jest odrębnym instrumentem finansowania. Lista przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla każdego z tych instrumentów jest sformułowana osobno. Oczywiście przedsięwzięcia na obu listach mogą się pokrywać, ale są one rozliczane przez inne instytucje.

Przedsięwzięcia w ramach ulgi termomodernizacyjnej znajdziesz TUTAJ 

Przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powietrze znajdziesz TUTAJ

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Które wydatki nie podlegają odliczeniu?

W ramach jednego przedsięwzięcia można skorzystać z dotacji w programie Czyste Powietrze oraz z ulgi termomodernizacyjnej, jednak wydatki, które zostały pokryte przy wykorzystaniu dotacji, nie wliczają się do odliczenia w ramach ulgi. Jakakolwiek forma dotacji pochodząca ze środków publicznych nie podlega odliczeniu. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można rozliczyć jedynie tę część wydatków, która nie została dofinansowana.

Jeżeli beneficjent najpierw dokonał odliczenia, a później otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, musi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Liczba budynków

W programie Czyste Powietrze, beneficjentem jest właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego, natomiast ulga termomodernizacyjna dotyczy konkretnego podatnika. Może zdarzyć się tak, że jedna osoba będzie właścicielem kilku lokali mieszkalnych. W takim wypadku, z programu Czyste Powietrze może skorzystać dla każdego z tych budynków osobno, ale w ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługuje mu już tylko jedno odliczenie niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości.

Liczba właścicieli

W przypadku właścicieli sytuacja przedstawia się odwrotnie niż w powyższym przypadku. W programie Czyste Powietrze limit dotacji dotyczy konkretnego budynku. Oznacza to, że tylko jeden współwłaściciel może skorzystać z dotacji. Z kolei w ramach ulgi termomodernizacyjnej, każdemu współwłaścicielowi budynku przysługuje osobne odliczenie.

Czas

Czas ponoszenia wydatków w programie Czyste Powietrze wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, czyli 2,5 roku. W ramach ulgi termomodernizacyjnej, Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

Faktury

W ramach rozliczenia w programie Czyste Powietrze dopuszczalne są faktury VAT oraz rachunki imienne wystawione na Beneficjenta. W przypadku ulgi termomodernizacyjnej akceptowane są wyłącznie faktury VAT wystawione przez podmioty nie korzystające ze zwolnienia z VAT.

Źródło: NFOŚiGW


Po szczegółowe informacje prosimy kierować się do odpowiednich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Redakcja GLOBEnergia