Cel programu Czyste Powietrze jest jasny: zlikwidować smog w Polsce, a wraz z nim 3 milionów przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła. Bardzo często, by wymiana źródła ciepła miała sens pod względem efektu energetycznego i ekologicznego, konieczne jest równoczesne przeprowadzenie termomodernizacji. W związku z tym, program Czyste Powietrze umożliwia również obniżenie kosztów inwestycyjnych dotyczących ocieplenia, czy wymiany stolarki okiennej.

Co w takim razie z budynkami, które są względnie nowe? Czy można na nie otrzymać dofinansowanie? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Dom wybudowany w 2014 roku


Zgodnie z regulaminem programu Czyste Powietrze, dla budynków, w których wystąpiono o zgodę na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy po 31 grudnia 2013 r. nie można otrzymać dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.

Dofinansowanie przysługuje jedynie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej lub rekuperacji.

A co z ulgą termomodernizacyjną?

Program Czyste Powietrze można połączyć z ulgą termomodernizacyjną. Trzeba jednak pamiętać, żeby podczas odliczenia, odjąć od kosztów inwestycyjnych wysokość otrzymanej dotacji.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje dla istniejących domów jednorodzinnych, czyli dla budynków wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. W budynku mogą być wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Zgodnie z tą definicją, uldze termomodernizacyjnej nie podlegają domy w budowie. Nie ma jednak określonego terminu oddania budynku, od którego można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych, które otrzymały status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia.

To oznacza, że choć właściciel domu jednorodzinnego wybudowanego po 31.12.2013 roku, nie będzie mógł skorzystać z Czystego Powietrza na wydatki dotyczące ocieplenia przegród budowlanych, czy wymiany stolarki okiennej i drzwiową, będzie mógł je odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Redakcja GLOBEnergia