Wnioskami w Programie Czyste Powietrze zajmują się poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Są jednak programy, którymi odgórnie zajmuje się Narodowy Fundusz.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Kontakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska został ograniczony do drogi mailowej. Pracownicy NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 odpowiadają na maile interesariuszy.

Czyste Powietrze: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl
Mój Prąd (ogólnie): mojprad@nfosigw.gov.pl
Mój Prąd (wnioski): wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl

Sprawy ogólne: fundusz@nfosigw.gov.pl

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ 

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, wszystkie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska wstrzymały bezpośrednie kontakty z klientami.

Jak kontaktować się w sprawie Programu Czyste Powietrze z poszczególnymi WFOŚiGW?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Z WFOŚiGW we Wrocławiu można kontaktować się drogą telefoniczną oraz za pomocą usług elektronicznych.

 • Infolinia dot. Programu Czyste Powietrze: 607 700 370
 • Portal Beneficjenta – Program Czyste Powietrze: https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu
 • Bezpośrednie kontakty do Pracowników obsługujących Program Czyste Powietrze oraz kontakty e-mail do poszczególnych biur można znaleźć TUTAJ 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu

Z WFOŚiGW w Toruniu można kontaktować się drogą telefoniczną lub mailową.

 • Infolinia dot. Programu Czyste Powietrze: tel. 56 62 12 370 lub 56 62 12 371
 • Kontakt mailowy: czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl
 • Informacje na temat złożonych wniosków w programie Czyste Powietrze: tel. 56 62 12 358
 • Informacje na temat wypłaty środków: tel. 56 62 12 388 lub 56 62 12 381
 • Kontakt mailowy: wop@wfosigw.torun.pl

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie

Z WFOŚiGW w Lublinie można kontaktować się drogą telefoniczną, za pomocą usług elektronicznych lub drogą pocztową.

 • Infolinia dot. Programu Czyste Powietrze: 81 561 21 6
 • Portal Beneficjenta – Program Czyste Powietrze: https://portal.wfos.lublin.pl
 • Kontakt mailowy: czystepowietrze@wfos.lublin.pl

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Z WFOŚiGW w Zielonej Górze można kontaktować się drogą telefoniczną, za pomocą usług elektronicznych lub drogą pocztową.

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi

Z WFOŚiGW w Łodzi można kontaktować się drogą telefoniczną lub mailową.

 • Infolinia dot. Programu Czyste Powietrze: tel. nr 42 208 20 91
 • Informacja na temat złożonych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze tel. nr 42 663 41 68
 • Kontakt mailowy: fundusz@wfosigw.lodz.pl

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie

W kwestiach merytorycznych oraz informacyjnych dotyczących Programu Czyste Powietrze, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie prosi o kontakt z doradcami energetycznymi obsługującymi dany rejon zgodnie mapą z znajdująca się TUTAJ

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

Z WFOŚiGW w Warszawie można kontaktować się drogą telefoniczną lub mailową.

W kwestiach merytorycznych oraz informacyjnych dotyczących Programu Czyste Powietrze, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie prosi o kontakt z doradcami energetycznymi obsługującymi dany rejon, do których numery telefonów oraz adresy mailowe można znaleźć TUTAJ

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu

Z WFOŚiGW w Opolu można kontaktować się drogą telefoniczną, za pomocą usług elektronicznych.

 • Infolinia dot. Programu Czyste Powietrze: 77 45 37 611 lub 77 45 37 142 lub 887 447 79
 • Portal Beneficjenta – Program Czyste Powietrze: czystepowietrze@wfosigw.opole.pl

Wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność oraz wszelką inną korespondencję WFOŚiGW w Opolu prosi kierować drogą elektroniczną (Portal Beneficjenta) i pocztową.

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Z WFOŚiGW w Rzeszowie można kontaktować się drogą telefoniczną, mailową lub pocztową.

Dedykowana infolinia dot. Programu „Czyste Powietrze” 17-853-63-61 (4 linie miejskie):

 • informacje ogólne: wew. 222, 333 lub 444,
 • w zakresie wniosków o wypłatę środków uruchomiona została infolinia pod nr. wew. 555.

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku

Z WFOŚiGW w Białymstoku można kontaktować się drogą telefoniczną, mailową lub pocztową.

 • Infolinia dot. Programu Czyste Powietrze: tel. 85–749 94 89;  85–749 94 99; 85–749 94 82; 85–749 94 90; 85–749 94 91; 85–749 94 88; 85–749 94 81; 85–749 94 92; 85–749 94 94; 85–749 94 95; 85–749 94 96; 85–749 94 98; 85–749 94 80
 • Portal Beneficjenta – Program Czyste Powietrze: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku

Z WFOŚiGW w Gdańsku można kontaktować się drogą mailową.

Od 16 marca 2020 do odwołania działanie infolinii programu Czyste Powietrze zostało zawieszone.

 • Kontakt mailowy: fundusz@wfos.gdansk.pl,
 • Czyste Powietrze: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach

Z WFOŚiGW w Katowicach można kontaktować się drogą mailową lub pocztową. WFOŚiGW w Katowicach prosi, by drogą telefoniczną kontaktować się tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Kontakt mailowy Czyste Powietrze: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

Zespół ds. Programu CZYSTE POWIETRZE:

 • w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, przygotowania umów i aneksów do umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 251
 • w sprawach dot. rozliczenia umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 256

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach


Z WFOŚiGW w Kielcach można kontaktować się drogą telefoniczną, mailową lub pocztową.

 • Infolinia dot. Programu Czyste Powietrze – tel. 41 333 59 16,
 • Kontakt mailowy: czystepowietrze@wfos.com.pl
 • Siedziba w Kielcach: tel: 41 333 52 21, email: biuro@wfos.com.pl

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie

Z WFOŚiGW w Olsztynie można kontaktować się drogą telefoniczną, mailową lub pocztową.

 • Infolinia dot. Programu Czyste Powietrze: tel. 089 522 02 05
 • Portal Beneficjenta Program Czyste Powietrze: portal.fundusz.olsztyn.pl

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu

Z WFOŚiGW w Poznaniu można kontaktować się drogą telefoniczną lub mailową.

W kwestii korekty wniosków WFOŚiGW w Poznaniu prosi o kontakt drogą elektroniczną na adresy e-mail pracowników prowadzących sprawy.

Do obsługi Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zostały uruchomione w godz. 8.00-16.00 dodatkowe linie telefoniczne:

Składanie wniosków i podpisywanie umów:

 • tel. 887 447 742, tel. 887 447 743, tel. 887 447 746, tel. 887 447 749, tel. 887 447 745, tel. 887 447 747, tel. 887 447 741
 • Kontakt mailowy: doradztwo@wfosgw.poznan.pl

Rozliczanie umów:

 • tel. 664 921 363, tel. 532 741 440
 • Kontakt mailowy: rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

Kontrola realizacji umów:

 • tel. 61 845 62 29; 532 741 442, tel. 61 845 62 69; 602 480 161
 • Kontakt mailowy: kontrole@wfosgw.poznan.pl

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie

Z WFOŚiGW w Szczecinie można kontaktować się drogą telefoniczną lub za pomocą usług elektronicznych.

 • Infolinia dot. Programu Czyste Powietrze: + 48 91 48 55 150
 • Portal Beneficjenta – Program Czyste Powietrze: wnioski.wfos.szczecin.pl

Więcej informacji na temat kontaktu w sprawie innych programów i problemów znajdziesz TUTAJ 

Redakcja GLOBEnergia