Dotacje w Programie Czyste Powietrze zostały podzielone w zależności od dwóch grup beneficjentów: grupy uprawnionej do podstawowego poziomu dofinansowania oraz grupy uprawnionej do podwyższonego poziomu dofinansowania. Inwestorzy zostali podzieleni w zależności od uzyskiwanego dochodu. Dochód Inwestora z pierwszej grupy nie może przekraczać 100 000 zł rocznie. Miesięczny dochód na osobę w drugiej grupie zainteresowanych nie może przekraczać 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Najistotniejszą różnicą między dwiema grupami są kwoty dofinansowania o jakie mogą się starać. Na jakie przedsięwzięcia można uzyskać dotacje? W jakich kwotach?

Przedsięwzięcia, intensywność, maksymalna kwota dotacji i wymagana klasa efektywności energetycznej

W tabeli zedstawiono urządzenia, na które można otrzymać dotację, pod kątem intensywności dofinansowania i maksymalnej kwoty możliwej do uzyskania, wraz z podziałem na poziom dofinansowania. Dodatkowo, w ostatniej kolumnie została przedstawiona minimalna klasa efektywności energetycznej, którą musi spełniać urządzenie.

Podstawowy poziom
dofinansowania
Podwyższony poziom
dofinansowania
Wymagana
klasa
energetyczna
Urządzenie Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota
dotacji (zł)
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota
dotacji (zł)
Pompa ciepła
powietrze/woda
30% 9 000 60% 18 000 A+
Pompa ciepła
powietrze/woda
o podwyższonej
klasie
efektywności
energetycznej
45% 13 500 60% 18 000 A++
Pompa ciepła
typu
powietrze/powietrze
30% 3 000 60% 6 000 A++
Gruntowa pompa
ciepła
o podwyższonej
klasie
efektywności
energetycznej
45% 20 250 60% 27 000 A++
Kocioł gazowy
kondensacyjny
30% 4 500 60% 9 000 A
Kotłownia gazowa 45% 6 750 75% 11 250 A
Kocioł olejowy
kondensacyjny
30% 4 500 60% 9 000 A
Kocioł na węgiel 30% 3 000 60% 6 000 B
Kocioł zgazowujący
drewno
30% 6 000 60% 12 000 A+
Kocioł na pellet
drzewny
30% 6 000 60% 12 000 A+
Kocioł na pellet
drzewny
o podwyższonym
standardzie
45% 9 000 60% 12 000 A+
Ogrzewanie
elektryczne
30% 3 000 60% 6 000
Instalacja CO
i CWU
(w tym kolektory
słoneczne i pompy
ciepła do c.w.u.)
30% 4 500 60% 9 000 Kolektory
– Solar
Keymark,
Pompy do c.w.u. – A
Rekuperacja 30% 5 000 60% 10 000 A
Mikroinstalacja PV 50% 5 000 50% 5 000

Urządzenia zawarte w tabeli muszą spełniać szereg wymogów określonych w Rozporządzeniach Delegowanych Komisji UE, czy też w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w tym minimalne klasy efektywności energetycznej.

Inne usługi

Oprócz zakupu urządzenia, do dofinansowania wliczają się usługi towarzyszące, takie jak demontaż starego urządzenia, czy montaż nowego, a w przypadku kotłowni gazowej – wykonanie przyłącza.

Inne przedsięwzięcia

Oprócz wymienionych urządzeń, można również otrzymać dotacje na audyt energetyczny, dokumentację projektową, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.

Wnioski

  • Różnica między dotacjami w grupach o podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi od 15 do 30 punktów procentowych. Dotacja na mikroinstalację PV w obu grupach jest taka sama.
  • W grupie o podwyższonym poziomie dofinansowania nie ma różnicy w kwocie i intensywności dofinansowania w przypadku wyboru urządzenia o podwyższonym standardzie. Taka różnica występuje tylko dla podstawowej grupy dofinansowania. Zgodnie z zapowiedziami, jest to dodatkowy ukłon w stronę producentów, którzy pracują nad zwiększeniem efektywności urządzeń w ramach programu Szybkiej Ścieżki.
  • Dla bardziej ekologicznych urządzeń przysługuje wyższa dotacja

Więcej szczegółów

Szczegółowe informacje w zakresie przedsięwzięć i warunków rozporządzeń, znajdują się w Załącznikach 2 oraz 2a do programu Czyste Powietrze, które są dostępne na stronie internetowej NFOŚiGW

Źródło: Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 2a do programu Czyste Powietrze

Redakcja GLOBEnergia