Nowa wersja programu Czyste Powietrze, ze znacznie prostszymi zasadami składania wniosków została uruchomiona 15 maja tego roku. Z kolei 10 czerwca została uruchomiona elektroniczna platforma składania wniosków.

Zgodnie z nowym regulaminem czas rozpatrywania poprawnie złożonego wniosku nie powinien przekraczać 30 dni. Ile wynosi w praktyce? Sprawdziliśmy!

Czas rozpatrywania wniosku – teoria

W starej wersji programu Czyste Powietrze czas rozpatrywania wniosków wynosił w teorii 90 dni. W praktyce, niektórzy czekali nawet 300 dni, co skutecznie zniechęcało do korzystania z programu.

Dzięki wprowadzonym uproszczeniom procedur czas rozpatrywania wniosków mógł zostać skrócony do 30 dni.

Na skrócenie czasu rozpatrywania miały wpływ takie czynniki jak:

  • uruchomienie elektronicznego kanału składania wniosków
  • rezygnacja z konieczności podawania szczegółowych danych technicznych (np. budynków i urządzeń)
  • rezygnacja ze zbierania dokumentów dotyczących wysokości dochodów składanie oświadczeń zamiast dołączania dokumentów (wyjątek stanowi zaświadczenie o dochodach z gminy dla osób starających się o podwyższony poziom dofinansowania).

Ile w praktyce wynosi czas rozpatrywania wniosku?

Czas rozpatrywania wniosku – praktyka

O średni czas rozpatrywania wniosku w programie Czyste Powietrze zapytaliśmy Rzecznika Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według informacji, którą otrzymaliśmy, średni czas rozpatrywania wniosku w nowej wersji programu (bez korekty wynikającej z błędów składającego wnioski) wynosi 21 dni kalendarzowych. Średni czas został ustalony na podstawie wniosków złożonych od 15 maja bieżącego roku do 21 sierpnia bieżącego roku.

A co z korektą?

Zgodnie z regulaminem, wnioskodawca ma 10 dni roboczych na poprawę/uzupełnienie wniosku po wezwaniu WFOŚiGW. Złożenie korekty wydłuża czas potrzebny na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW o kolejne 30 dni, liczone od daty jej złożenia.

Liczba złożonych wniosków

Według informacji przekazanych przez NFOŚiGW, według stanu na 21.08.2020 roku, liczba wniosków złożonych w nowej wersji wyniosła 20 230, z których jedynie 1 878 zostało złożonych w formie elektronicznej.

Dla porównania, w nowej wersji programu składano 206 wniosków dziennie, z czego 19 w formie elektronicznej.

Od początku uruchomienia programu złożono 159 538 wniosków o łącznej wartości 3,16 mld zł.

Redakcja GLOBEnergia